Visi darījumi un lietas

COBALT tiesā panāk kapitālsabiedrības tiesības brīvi izvēlēties, kā tiek restrukturizēta tās komercdarbība

2018-01-04

2017. gada 16. novembrī Augstākā tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru tika atzītas COBALT klienta SIA Reaton, Ltd. tiesības brīvi izvēlēties veidu, kā tiek restrukturizēta tās komercdarbība. Konkrētā lietā SIA Reaton, Ltd. mazākuma dalībnieks, kuram pieder ap 40% kapitāla daļu, apstrīdēja dalībnieku sapulces lēmumu par sabiedrības biznesa pārveidošanu, kuras ietvaros bija paredzēta jaunu meitas sabiedrību dibināšana un komercdarbības pilnīga nodošana šīm izveidotajām sabiedrībām. Mazākuma dalībnieks uzskatīja, ka šāds dalībnieku sapulces lēmums esot vērtējams kā reorganizācija, kuras īstenošanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums (SIA gadījumā ne mazāk kā 2/3 balsu). Attiecīgi vairākuma dalībnieks neesot bijis tiesīgs pieņemt šādu lēmumu bez mazākuma dalībnieka atbalsta.

Augstākā tiesa norādīja, ka saskaņā ar Komerclikumu sabiedrība var nodot savu biznesu meitas sabiedrībai divos veidos – valdei pieņemot lēmumu par jaunas sabiedrības dibināšanu un mantiskā ieguldījuma veikšanu vai dalībnieku sapulcei lemjot par reorganizāciju. Tādējādi sabiedrība var brīvi izvēlēties vienu no šīm likumā paredzētajām iespējām. Savukārt mazākuma dalībnieks nevar apgalvot, ka sabiedrības piemērotais risinājums ir radījis viņa interešu aizskārumu, jo viņam tika liegtas iespējas bloķēt attiecīgo dalībnieku sapulces lēmumu.

Juridisko palīdzību SIA Reaton, Ltd. un pārstāvību tiesā šajā lietā nodrošināja COBALT partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa un zvērināts advokāts Sergejs Rudāns.