Ziņu lapa

Jaunumi, pasākumi, darījumi un publikācijas

Saraksts
Režģis
2023 - 11 - 22
COBALT veiksmīgi pārstāvēja vairāku jauno hokejistu un viņu ģimeņu prasību pret biedrību “Mārupes Hokeja Savienība” par līgumu izbeigšanu. Pēc tam, kad biedrība nesniedza piekrišanu (atļauju) jauno hokejistu pārejai uz citu hokeja klubu, ģimenes cēla prasību tiesā saistībā ar Pakalpojuma līgumu..
2023 - 09 - 27
COBALT veiksmīgi pārstāvēja vienu no lielākajiem mazumtirgotājiem Latvijā darba strīdā, kurā bijušais uzņēmuma darbinieks vērsās tiesā saistībā ar apgalvotu diskriminācijas pārkāpumu. Darbinieka prasība tika pilnībā noraidīta un tiesas spriedums šajā lietā ir stājies spēkā. Tiesvedības procesa laikā mums izdevās pierādīt,..
2023 - 05 - 31
Pārtikas produktu vairumtirgotāja vairākuma akcionāri guvuši uzvaru ICC Šķīrējtiesā Parīzē un arī Latvijas tiesās, panākot, ka Latvijas tiesa atsakās atzīt un izpildīt ICC Šķīrējtiesas spriedumu, ar kuru tika piespriests atlīdzināt daļu no otras puses šķīrējtiesas procesa izmaksām. Prasību ICC Šķīrējtiesā..
2023 - 05 - 11
COBALT publisko iepirkumu strīdu speciālisti sekmīgi pārstāvēja SIA TUKUMA AUTO prasībā pret VSIA Autotransporta direkcija par grozījumiem ar AS Nordeka noslēgtajos iepirkumu līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļās. Ar līdzīgu pieteikumu tiesā bija..
2023 - 02 - 24
COBALT veiksmīgi pārstāvējis klientu Satversmes tiesā, apstrīdot regulējumu, kas līdz šim neparedzēja tiesības vispārējās jurisdikcijas tiesā iesniegt pieteikumu par šķīrējtiesas sprieduma atcelšanu. Satversmes tiesa 2023. gada 23. februārī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2022-03-01, atzīstot, ka šobrīd pastāvošais šķīrējtiesas procesa uzraudzības mehānisms nav..
2023 - 02 - 23
COBALT veiksmīgi pārstāvējis Latvijā dzīvojošu fizisku personu Augstākajā tiesā, panākot Krievijas Federācijas sprieduma atzīšanas un izpildes atteikumu Latvijā. Krievijas tiesa piesprieda par labu Krievijā dzīvojošai personai vairāk nekā 600 000 EUR par it kā neatmaksātu aizdevumu. Secīgi prasītājs lūdza šo spriedumu atzīt..
2023 - 02 - 22
Pēc vairākus gadus ilgušās tiesvedības stājies spēkā COBALT klientiem labvēlīgs tiesas nolēmums atcelt mantas arestu un izbeigt kriminālprocesu par aizdomām par naudas līdzekļu vairāk nekā 500 000 EUR apmērā iespējamo noziedzīgo izcelsmi. Šī ir viena no retajām lietām, kurās abu instanču..
2022 - 12 - 23
COBALT sekmīgi pārstāvēja AS SEB banka strīdā ar bijušo bankas klientu par zaudējumu 200 000 EUR apmērā piedziņu no bankas, kas pēc bankas klienta apgalvojuma bija viņam nodarīti sakarā ar klienta pilnvarotā pārstāvja prettiesisku rīcību ar kontā esošajiem naudas līdzekļiem. Ar..