EST precizē dalībvalstu tiesības un pienākumus attiecībā uz bezrecepšu zāļu tālpārdošanu

2024 - 03 - 01
Autors: Jānis Sarāns-Reneslācis, Kristīne Patmalniece

Eiropas Savienības tiesa (EST) 2024. gada 29. februārī pasludināja spriedumu lietā C-606/21 Doctipharma, kurā precizēja noteikumus, atbilstoši kuriem dalībvalstis ir tiesīgas ierobežot bezrecepšu zāļu tirdzniecību tīmeklī. 

Lietas faktiskie apstākļi 

Doctipharma pārvaldīja tīmekļa vietni Francijā, kurā interneta lietotāji varēja iegādāties aptieku vietnēs pieejamās farmaceitiskās preces un zāles, kuru iegādei nav nepieciešama recepte, apkopojot tās vienotā katalogā. Pircējs varēja izvēlēties produktus katalogā un pasūtījums tika nosūtīts attiecīgajai aptiekai. Maksājums par pasūtījumu tika īstenots, izmantojot vienotu maksājumu sistēmu, kas bija pieejama visām iesaistītajām aptiekām. 

Ievērojot to, ka Doctipharma pati nebija licencēta farmaceitiskās darbības veicēja, bija jāizšķir jautājums par to, vai Doctipharma darbība nav uzskatāma par nelikumīgu farmaceitisko produktu izplatīšanai. 

EST secinājumi 

EST akcentēja vairākas būtiskas atziņas: 

  • dalībvalstīm ir jāatļauj bezrecepšu zāļu tālpārdošana, izmantojot informācijas sabiedrības pakalpojumus. Dalībvalsts drīkst aizliegt tālpārdošanu iedzīvotājiem tikai attiecībā uz recepšu zālēm. 
  • tīmekļa vietnē sniegts pakalpojums, kas izpaužas kā sasaistes nodibināšana starp aptiekām un klientiem, lai no aptiekām, kuras ir abonējušas šo pakalpojumu, pārdotu bezrecepšu zāles, ietilpst jēdzienā “informācijas sabiedrības pakalpojums”. 
  • ja informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kas nav licencēts farmaceitiskās darbības veicājs, pats pārdod bezrecepšu zāles, dalībvalsts, kuras teritorijā tas ir reģistrēts, var aizliegt šī pakalpojuma sniegšanu. 
  • ja attiecīgais pakalpojumu sniedzējs tikai savieno pārdevējus un klientus, izmantojot pakalpojumu, kas ir specifisks un atšķiras no pārdošanas, dalībvalstis nedrīkst aizliegt šo pakalpojumu, argumentējot, ka attiecīgais uzņēmums ir iesaistīts zāļu tiešsaistes tirdzniecībā bez nepieciešamās licences. 

EST secinājumu nozīme Latvijas regulējuma kontekstā 

EST spriedums ir kārtējais apstiprinājums tam, ka tālpārdošanas ierobežošana ir pieļaujama vien ļoti specifiskos tiesiskajos apstākļos. Mūsuprāt, minētais kalpo par spēcīgu signālu visai industrijai, – sākot no ražotājiem līdz pat aptiekām, – pamudinot uz ciešāku sadarbību ar informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kas var nodrošināt nepieciešamo sasaistes pakalpojumu vienotā sistēmā vai aplikācijā.  

Plašāka zāļu pieejamība tīmeklī ir daļa no nākotnes attīstības tendencēm, kurai ir pozitīva ietekme uz tirgu, zāļu pieejamību pacientiem un pacientu veselību kopumā. Vienlaikus pienācīga vērība pievēršama riskiem, kas ir saistīti ar zāļu piegāžu drošuma garantijām, farmaceitu konsultāciju pieejamību, nevajadzīgu zāļu lietošanu, fizisko personu datu un medicīnisko datu apriti, kā arī zāļu reklāmu.