Iepirkšanās internetā kļūs dārgāka

2020 - 07 - 15
Autors: Sabīne Vuškāne

E-komercija ir tā joma, kur uzlabojumi notiek arvien straujāk. Šobrīd sagatavoti kārtējie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas skar tieši e-komerciju. Lai gan daļa e-vidē strādājošo uzņēmumu, it īpaši preču pārdevēji, šos uzlabojumus ļoti gaidīja, diemžēl šobrīd jārēķinās arī ar pandēmijas ietekmi uz šiem procesiem.

E-komercijas nodokļu regulējuma uzlabojumu spēkā stāšanās bija plānota 2021. gada 1. janvārī, tomēr Covid-19 situācijas dēļ e-komercijas nodokļu regulējuma uzlabojumu ieviešana visā Eiropas Savienībā (ES) ir pārcelta uz 2021. gada 1. jūliju. Šis tad arī visdrīzāk būs jaunais datums, no kura tiks piemēroti turpinājumā minētie noteikumi un jauninājumi.

Kā ir šobrīd?

Visbiežāk par e-komerciju uzskata preču un pakalpojumu pārdošanu tīmeklī patērētājiem, proti, tā saucamās business to consumer (B2C) piegādes jeb pārdošanu tieši patērētājiem.

Šobrīd Latvijas uzņēmumi, kas darbojas tīmeklī un kuru klienti ir fiziskas personas ES dalībvalstīs vai ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) neapliekamas personas jeb B2C piegādēs, pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem līdz preču pārdošanas slieksnim 35 000 eiro apmērā piemēro Latvijas PVN. Ja pārdoto preču apjoms uz kādu atsevišķu dalībvalsti pārsniedz 35 000 eiro (šis lielums dažās dalībvalstīs var atšķirties), uzņēmumam jāreģistrējas šajā dalībvalstī un par šo preču vai pakalpojumu piegādi jāaprēķina PVN, piemērojot tās valsts PVN likmi.

Tas nozīmē, ka uzņēmumiem jāuzrauga pārdoto preču un pakalpojumu apjomi katrā dalībvalstī, un gadījumā, ja preču tālpārdošanas slieksnis tiek sasniegts vai pārsniegts, jāreģistrējas šajā dalībvalstī kā PVN maksātājam un jāsniedz tur PVN deklarācijas.

Preču tālpārdošanas sliekšņi ES, kurus sasniedzot jāreģistrējas dalībvalstī kā PVN maksātājam, sniegti šeit.

Tiem uzņēmumiem, kas sniedz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtos pakalpojumus (ērtības labad sauksim tos par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem), šobrīd paredzēts īpašs režīms – tie PVN vajadzībām var reģistrēties tikai vienā dalībvalstī.

Iespēju aprēķināt un deklarēt PVN šādā, vienkāršotā veidā, reģistrējoties tikai vienā dalībvalstī, bet aprēķinot PVN par piegādēm uz visām pārējām ES dalībvalstīm, sauc par mini vienas pieturas režīmu (mini one stop shop (MOSS)). Tas ir īpašs PVN režīms, kas būtiski atvieglo uzņēmumu, kuri galvenokārt darbojas tīmeklī, darbu un samazina izmaksas.

Uzņēmumiem, kuri tīmeklī nesniedz tikai elektroniskos pakalpojumus, bet arī, piemēram, pārdod preces vai citus pakalpojumus, šobrīd nav pieejams atvieglots PVN piemērošanas režīms. Tas nozīmē papildu izmaksas gan PVN reģistrācijai, gan PVN deklarāciju sniegšanai katrā dalībvalstī.

No nākamā gada šajā jomā plānotas būtiskas izmaiņas.

Kam būs jāmainās?

 • ES reģistrētiem preču pārdevējiem internetā,
 • ES un ārpus ES reģistrētiem pakalpojumu pārdevējiem internetā,
 • elektroniskās saskarnes pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tirdzniecības vietām, platformām vai portāliem tīmeklī (“Amazon”, “Etsy”, “Ebay” u. tml.), kas veicina preču un pakalpojumu piegādi,
 • starpniekiem, kas piemēros import one stop shop (IOSS) režīmu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai,
 • personām, kas uzrādīs preces muitā (pasta, kurjerpasta pakalpojumu sniedzēji, muitas aģenti),
 • maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Kas mainīsies?

MOSS režīma paplašināšana

Trešo valstu un teritoriju sabiedrības MOSS režīmu varēs izmantot, deklarējot jebkādus to sniegtos pakalpojumus B2C piegādēs (fiziskām personām ES, arī citām personām, kas nav PVN maksātāji).

Šis režīms tiek saukts par ārpussavienības režīmu, un to varēs attiecināt uz jebkādiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātājs, kurš neveic saimniecisko darbību ES, personām, kas nav PVN maksātājas.

Piemērs

Krievijā reģistrēts uzņēmums sniedz reklāmas pakalpojumus fiziskām personām Latvijā un citās ES dalībvalstīs. Krievijas uzņēmums var reģistrēties tikai Latvijā (ārpussavienības režīmam) un aprēķināt PVN par sniegtajiem pakalpojumiem visās ES valstīs.

Savukārt sabiedrības ES to varēs izmantot, deklarējot jebkādas preču piegādes un pakalpojumus, kas tiek pārdoti B2C piegādēs (fiziskām personām ES, arī citām personām, kas nav PVN maksātāji).

Šis ir savienības režīms un to var attiecināt uz jebkādu pakalpojumu sniegšanu un preču tālpārdošanu ES teritorijā.

Piemērs

Latvijas uzņēmums pārdod pašu ražotu apģērbu fiziskām personām citās ES dalībvalstīs. Latvijas uzņēmums pārdod datu uzglabāšanas pakalpojumus fiziskām personām citās ES dalībvalstīs.

Kā kvalificēties?

Lai reģistrētos ārpussavienības vai savienības režīmam, uzņēmējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz iesniegums, tādējādi paziņojot, ka tas sāk izmantot šo režīmu.

Kas vēl jāņem vērā?

Šī jaunā deklarēšanas un maksāšanas kārtība piemērojama preču un pakalpojumu piegādēm uz citu dalībvalsti, pārsniedzot 10 000 eiro slieksni.

Nosūtot preces ES fiziskām personām, atcelta arī prasība izrakstīt PVN rēķinu.

PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš un PVN maksāšanas termiņš MOSS režīmā reģistrētajiem tiek pagarināts no 20. datuma līdz nākamā mēneša beigām, kas seko mēnesim, kurā veikti darījumi.

Elektroniskām saskarnēm – jauni pienākumi 

Preču nosūtīšanas vai transportēšanas veicināšana, izmantojot elektronisku saskarni (piemēram, tirdzniecības vietu, platformu vai portālu “Etsy”, “Ebay”, “Amazon”, “Alibaba” u. c.), tiks pielīdzināta preču piegādei par atlīdzību darījumiem līdz 150 eiro.

Attiecīgi elektroniskajām saskarnēm (tirdzniecības vietas, platformas vai portāli, kas veicina preču pārdošanu ES) būs jauns pienākums aprēķināt nodokļus par preču un pakalpojumu piegādēm ES fiziskām personām (vai ES PVN nereģistrētām personām).

PVN maksātājs, kurš ar elektroniskas saskarnes starpniecību veicina no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu, ja preču, izņemot akcīzes preču, sūtījuma patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro, vai tāda PVN maksātāja, kurš neveic saimniecisku darbību ES, īstenotu preču piegādi personām, kuras nav PVN maksātājas, tiek iesaistīts PVN iekasēšanā par precēm, kuras iegādātas tiešsaitē, uzskatot, ka tas pats saņem un veic preču piegādi.

Jauns īpašais režīms

Tiek ieviests jauns īpašais režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai jeb IOSS, ko attiecinās uz preču sūtījumiem, izņemot akcīzes preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro.

Ja preču sūtījums pārsniedz 150 eiro, preču sūtījumam importēšanas brīdī būs nepieciešams noformēt standarta muitas deklarāciju.

Šajā kontekstā arī tiks atcelts PVN atbrīvojums mazās vērtības preču sūtījumiem (šobrīd preču importa sūtījumiem līdz 22 eiro PVN nav jāmaksā).

Šo importa režīmu varēs izmantot:

 • PVN maksātājs, kas veic saimniecisko darbību ES un veic no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu;

Minētais PVN maksātājs pēc saviem ieskatiem var iecelt starpnieku, kas būs atbildīgs par PVN samaksu valsts budžetā un saistību izpildi importa režīma nolūkā tā vārdā un interesēs;

 • PVN maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību ES, bet veic no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu.

Minētajam PVN maksātājam importa režīma izmantošanai nepieciešams iecelt starpnieku. Vienlaikus var iecelt tikai vienu starpnieku. Starpnieku nav nepieciešams iecelt, ja PVN maksātājs veic saimniecisko darbību tādā valstī, ar kuru ES noslēgusi savstarpējās palīdzības nolīgumu.

Importa režīma IOSS piemērošanai gan PVN maksātājam, gan starpniekam VID PVN maksātāju reģistrā tiek piešķirts individuāls PVN identifikācijas numurs. Atsevišķs individuāls PVN identifikācijas numurs tiek piešķirts attiecībā uz katru PVN maksātāju, kuru pārstāv starpnieks. Minētais PVN identifikācijas numurs dod tiesības rīkoties konkrētā PVN maksātāja vārdā un interesēs tikai importa režīma ietvaros, un starpnieks šo numuru nevar izmantot, lai deklarētu PVN par darījumiem, kuriem PVN piemērojams vispārējā kārtībā.

Lai piemērotu IOSS, pieņem, ka PVN maksājams (ar PVN apliekams darījums ir radies un PVN piemēro) preču piegādes brīdī. Ja PVN tiek deklarēts saskaņā ar IOSS, preču sūtījuma importēšanas brīdī PVN nav jāmaksā.

PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš un PVN maksāšanas termiņš IOSS režīma lietotājiem noteikts līdz nākamā mēneša beigām, kas seko mēnesim, kurā veikti darījumi.

Kā kvalificēties?

Lai reģistrētos importa režīmam IOSS, uzņēmējam vai starpniekam, kas rīkojas tā vārdā un interesēs, VID EDS jāiesniedz iesniegums, tādējādi paziņojot, ka sāk izmantot šo režīmu.

Ko tas nozīmē praksē?

Jāatzīmē, ka jaunā kārtība būtiski maina PVN piemērošanu un rezultātā arī preču cenu pirkumiem no ES un trešajām valstīm.

Piemēram, pasūtot jaunu lādētāju vai maciņu telefonam “Ebay” platformā (prece vērtībā līdz 150 eiro), platformai būs pienākums pašai aprēķināt un samaksāt PVN par šo preci. Šis pienākums vairs nebūs preču saņēmēja, bet gan platformas, kas veicina šo preču pārdošanu, ziņā.

Tāds pats pienākums būs arī uzņēmējam vai tā ieceltajam starpniekam, kas rīkojas tā vārdā un interesēs un importē preces no trešajām valstīm.

Attiecīgi loģiski, ka jau preču pārdošanas brīdī gan preču pārdošanas un nosūtīšanas platformām, gan personām, kas veic preču tālpārdošanu no trešajām valstīm, pie pārdošanas cenas jāaprēķina PVN, un šī maksa jāietur no pircēja kopā ar preces cenu.

PVN par šo preci budžetā iemaksās pati platforma vai uzņēmumi, kas nodarbojas ar preču importēšanu no trešajām valstīm. Rezultātā tas ietekmēs gala cenu līmeni patērētājam, neatkarīgi no tā vai prece tiek iegādāta ES vai trešajā valstī. Turklāt vairs nebūs PVN atbrīvojuma precēm līdz 22 eiro, kas ir spēkā šobrīd.

Jauns režīms pasta operatoriem

Jauns režīms personām, kas uzrāda preces muitai (pasta operatori, kurjerpasti, muitas aģenti), ļaujot deklarēt un samaksāt PVN par preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām kopsummā par mēnesi, ja PVN par šiem preču sūtījumiem netiek deklarēts saskaņā ar IOSS.

Tāpat kā IOSS režīma lietotājiem, šo režīmu varēs attiecināt tikai uz tādu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču, izņemot akcīzes preču, sūtījumu, kura patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro.

Personas, kas uzrāda preces muitai, preču sūtījumus atmuitos pašreizējā kārtībā, bet atšķirība būs tāda, ka PVN par preču sūtījumu tiks uzrādīts kā kopsumma katru mēnesi muitas iestādes izsniegtajā paziņojumā.

PVN par preču sūtījumu iemaksā tādā pašā termiņā, kas attiecībā uz muitas nodokli noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes regulā 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, tas ir, līdz tā mēneša 16. datumam, kas seko mēnesim, kurā preces deklarētas, tādējādi nodrošinot konsekvenci attiecībā uz PVN un ievedmuitas nodokļa samaksu par preču importu.

Jāatzīmē, ka šādos preču sūtījumos, lai mazinātu administratīvo slogu, pārbaudot preču sūtījuma saņēmēja aprēķinātās PVN likmes atbilstību faktiski piemērojamajai PVN likmei, plānots noteikt, ka preču sūtījumam vienmēr būs piemērojama PVN standartlikme. Lai piemērotu PVN samazināto likmi, ja importētas, piemēram, grāmatas, preču sūtījuma saņēmējam jānoformē muitas deklarācija. Šo īpašo režīmu nevar izmantot PVN maksātāji, kas uzrāda preces muitas iestādei. Šajā gadījumā preču sūtījuma saņēmējs varēs izmantot pašreizējo kārtību un pats veikt preču atmuitošanu VID EDS, elektroniski aizpildot un iesniedzot importa muitas deklarāciju, un veicot aprēķinātā PVN samaksu tiešsaistē.

Tāpat tiek nodalīti preču sūtījuma saņēmēja un PVN maksātāja, kas uzrāda preces muitas iestādei, pienākumi PVN samaksai:

 • preču sūtījuma saņēmējam noteikts pienākums veikt PVN samaksu PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitas iestādei, un paredzēta atbildība par PVN nomaksu;
 • PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitas iestādei, noteikts pienākums iekasēt PVN no preču sūtījuma saņēmēja un pārskaitīt to valsts budžetā.

PVN maksātājs, kas uzrāda preces muitas iestādei, ir atbildīgs tikai par iekasētā PVN samaksu un nav atbildīgs par PVN samaksu par preču sūtījumiem, kuri nav piegādāti vai kurus preču sūtījuma saņēmējs nav pieņēmis. Šajā gadījumā PVN maksātāja, kas uzrāda preces muitas iestādei, rīcībā jābūt pierādījumam, ka preču sūtījums netika piegādāts vai preču sūtījuma saņēmējs ir atteicies no preču saņemšanas, tādējādi pamatojot atteikšanos no PVN samaksas par šiem preču sūtījumiem.

PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitas iestādei un izmanto īpašo režīmu PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, pamatojoties uz faktūrrēķinu vai citiem dokumentiem, kas pievienoti preču sūtījumam, jāpārliecinās, vai PVN tiek iekasēts atbilstošā apmērā, proti, jāpārliecinās, vai deklarētā PVN vērtība ir pareiza, un, ja konstatēts, ka tā nav korekta, jāpiemēro pareiza PVN likme un jānodrošina, ka preces netiek piegādātas, kamēr nav saņemta PVN samaksa no preču sūtījuma saņēmēja.

PVN maksātājam, kas uzrāda preces muitas iestādei, jāveic arī to preču sūtījumu, uz kuriem attiecināms īpašais režīms PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, uzskaite. Tā var kalpot kā pierādījums, ja PVN nav samaksāts par tādiem preču sūtījumiem, kuru saņemšanu preču sūtījuma saņēmējs ir atteicis. Minētās prasības nemaina esošos uzskaites pienākumus, kas paredzēti muitas normatīvajos aktos.

Protams, ka preču piegādes dienesti (pasta operatori, kurjerpasti, muitas aģenti) šo pienākumu nedarīs bez maksas, attiecīgi jārēķinās, ka preču piegādes pakalpojumi kļūs dārgāki. Tāpat jārēķinās, ja grāmatām, kuras importē no trešajām valstīm, netiks noformēta muitas deklarācija, būs jāpiemēro PVN standarta likme 21%, kas arī sadārdzinās preces cenu.

Kontrole pastiprināsies

Jāatceras, ka jau šobrīd e-komerciju kontrolē gan Latvijas VID, gan citu valstu nodokļu administrācijas.

Latvijā noteiktie pienākumi pašiem Latvijas komersantiem deklarēt saimnieciskajā darbībā izmantotos kontus (ne tikai bankas kontus, bet arī maksājumu sistēmu (“Paysera”) un norēķinu kontus (“PayPal”), deklarēt struktūrvienības (tai skaitā mājaslapu adreses un mobilās aplikācijas, kurās iespējams izdarīt pasūtījumus un veikt norēķinus) jau nodrošina lielu daļu informācijas par e-komersantiem.

Tāpat arī informācijas sniegšanas pienākumi ir šādām trešajām personām:

 • interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojumu sniedzējiem,
 • maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu karšu darījumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem un elektroniskās naudas iestādēm,
 • kredītiestādēm,
 • mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzējiem un interneta vai tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumu sniedzējiem,
 • pasta komersantiem.

Tomēr vēl papildus šai kontrolei pieņemti jauni noteikumi arī ES līmenī. Proti, ES Padome 2020. gada 18. februārī apstiprināja jaunus pasākumus attiecībā uz maksājumu datu nosūtīšanu un apmaiņu dalībvalstu starpā, lai apkarotu PVN krāpšanu e-komercijā.

Lai stiprinātu dalībvalstu spēju cīnīties pret PVN krāpniecību e-komercijā, izveidota centrālā elektronisko maksājumu sistēma, kas no 2024. gada veiks pārrobežu maksājumu informācijas uzskaiti ES, kā arī uz trešajām valstīm vai teritorijām. Dati tiks uzglabāti par pieciem gadiem. Tas ļaus nodokļu iestādēm pienācīgi kontrolēt, vai tiek pareizi pildītas PVN saistības attiecībā uz pārrobežu preču un pakalpojumu piegādi uzņēmumiem un patērētājiem (B2C piegādes).

Kopsavilkums

Apkopojot visu iepriekš minēto, galvenās izmaiņas ir šādas:

 • paplašināta speciālā PVN deklarēšanas (MOSS) režīma piemērošana – ES uzņēmumi to varēs piemērot visām preču un pakalpojumu piegādēm, bet trešo valstu un teritoriju uzņēmumi – visām pakalpojumu piegādēm;
 • PVN samaksas un deklarācijas iesniegšanas termiņš visos jaunajos režīmos ir pagarināts līdz 30 dienām;
 • atcelti līdzšinējie tālpārdošanas sliekšņi, kurus sasniedzot bija nepieciešama reģistrācija citā dalībvalstī, jaunie noteikumi piemērojami, ja darījumi uz citu dalībvalsti pārsniedz 10 000 eiro apmēru;
 • vairs nebūs PVN atbrīvojuma preču importam no trešajām valstīm mazajiem sūtījumiem (līdz 22 eiro);
 • ieviests speciāls importa PVN deklarēšanas (IOSS) režīms sūtījumiem līdz 150 eiro;
 • elektroniskās saskarnes, kas veicina preču piegādi (interneta un mobilās aplikācijas un platformas), tiek uzskatītas par šo preču un pakalpojumu, kuru piegādi tās veicina, piegādātājām, un tām ir pienākums aprēķināt PVN par preču sūtījumiem līdz 150 eiro.

Lai gan uzlabojumi paredzēti kā atvieglojumi visai e-komercijas nozarei, uzņēmumiem un iesaistītajām personām savlaicīgi jāsagatavojas jaunajam regulējumam – jāievieš un jāpielāgo procesi, lai spētu nodrošināt turpmāko preču un pakalpojumu plūsmu. Tas nozīmē ne tikai adaptēt savas informācijas tehnoloģiju un grāmatvedības sistēmas jaunajiem noteikumiem, bet arī vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un arī patērētājiem, kā turpmāk notiks preču un pakalpojumu piegāde un to nodokļu aprēķināšana. Veicamās izmaiņas ir apjomīgas, un šobrīd nolemtais termiņa pagarinājums Covid-19 pandēmijas dēļ – līdz nākamā gada 1. jūlijam – ir objektīvs, lai pienācīgi tām sagatavotos. ES plāno, ka izmaiņas un uzlabojumi nodrošinās papildu 7 mljrd. eiro ES dalībvalstu budžetos gadā, bet tiek prognozēts, ka ietaupījumi būs arī katra uzņēmuma līmenī, jo izmaksas, kas saistītas ar reģistrēšanos katrā dalībvalstī, samazināsies. Cik lielu cenu pieaugumu tas nozīmēs patērētājiem – redzēsim nākotnē.

Publikācija: ifinanses.lv