Izvairīšanās no nodokļu nomaksas bezdarbības veidā

2022 - 06 - 27
Autors: Elīna Ločmele

Vai aizdevuma līgums ir pielīdzināms attaisnojuma dokumentam grāmatvedībā? Vai iemesls, ka naudas līdzekļi ir nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ir pietiekams, lai nesamaksātu nodokļus? Izskatām tiesas atziņas!

Lietas būtība

Senāta Krimināllietu departaments 2022. gada 20. janvāra lietā SKK-12/2022 skatīja kasācijas sūdzību, kas tika iesniegta par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru persona tika atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma (KL) 217. panta 2. daļas par uzņēmējsabiedrībai likumos noteikto grāmatvedības dokumentu viltošanu un pēc KL 218. panta 2. daļas par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā.

Apsūdzētā persona sabiedrībā darbojusies kā valdes locekle, kuras darbības rezultātā, tostarp ar fiktīvu grāmatvedības dokumentu starpniecību iztukšojot sabiedrības kontus un kasi, izveidojies nodokļu parāds.

Jāpiemin, ka apelācijas instances tiesas notiesājošais spriedums pēc KL 217. panta 2. daļas cita starpā bija saistīts ar faktu, ka sabiedrības noslēgtais aizdevuma līgums ir uzskatāms par grāmatvedības dokumentu KL 217. panta izpratnē.

Apsūdzētā pārstāve kasācijas sūdzībā norādīja, ka aizdevuma līgums var apliecināt saimnieciskā darījuma esību un to ir pamats izmantot par attaisnojuma dokumentu, ja tajā ir norāde, ka aizņēmējs līguma parakstīšanas brīdī ir saņēmis naudu. Savukārt konkrētajā gadījumā aizdevuma līgumā nav bijis minēts naudas nodošanas fakts, laiks un veids, līdz ar to apelācijas instances tiesa apsūdzētā pārstāves ieskatā nepamatoti atzinusi noslēgto aizdevuma līgumu par grāmatvedības dokumentu.

Lasīt plašāk šeit.