Jaunajos PVN režīmos jāievēro stingra kārtība

2021 - 09 - 17
Autors: Sabīne Vuškāne

1. jūlijs, kad spēkā stājās apjomīgās izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā attiecībā uz e-komerciju, ir pagājis. Daudzi tirgotāji jau mainījuši līdzšinējo darbības formu, reģistrējušies kādam no pievienotās vērtības nodokļa īpašajiem režīmiem un drīz sniegs pirmo deklarāciju. Kas svarīgs šobrīd? Kam pievērst uzmanību?

Atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājās spēkā šā gada 1. jūlijā, šobrīd ir pieejami četri jauni pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas režīmi.

Ārpussavienības vienas pieturas aģentūras (one stop shop (OSS)) režīms  izmantojams tiem nodokļu maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā (ES) un kas sniedz pakalpojumus ES personām, kuras nav nodokļa maksātājas.

ES OSS režīms  izmantojams nodokļu maksātājiem, kas:

  • veic uzņēmējdarbību ES – pakalpojumu sniegšanai un preču piegādei ES personām, kas nav nodokļu maksātājas;
  • neveic uzņēmējdarbību ES – preču tālpārdošanai;
  • domājamais piegādātājs – veic preču tālpārdošanu ES vai piegādes iekšzemē.

Importa režīms (IOSS)  pieejams jebkuram, kas veic no trešās teritorijas vai trešās valsts importētu preču tālpārdošanu sūtījumos, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro. Ja persona neveic uzņēmējdarbību ES, tai obligāti jāieceļ starpnieks, kurš attiecīgi var izmantot šo režīmu. Personas, kas veic uzņēmējdarbību ES, un Norvēģijas nodokļu maksātāji – ar Norvēģiju noslēgts nolīgums par savstarpējo sadarbību PVN krāpšanas apkarošanā – var izvēlēties, vai iecelt starpnieku vai reģistrēties paši.

Režīms personām, kas uzrāda preces muitai, pieejams no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai (kas iegādātas, izmantojot elektroniskas saskarnes), kur preču, izņemot akcīzes preces, sūtījuma patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro un preču nosūtīšana vai transportēšana beidzas importa dalībvalstī (t. i., Latvijā).

Kādas preces un/vai pakalpojumus var deklarēt, izmantojot jaunos režīmus

Ārpussavienībasrežīms

ES režīms Importa režīms

Režīms personām, kas uzrāda preces muitai

Pakalpojumu sniegšana

Preču piegādes (tostarp preces, kas apliekamas ar akcīzes nodokli):

  • preču piegādes ES iekšienē;
  • domājamo piegādātāju veiktās preču piegādes iekšzemē.

Pakalpojumu sniegšana:

  • pakalpojumu sniegšana dalībvalstī, kurā piegādātājs neveic uzņēmējdarbību.

Preču piegādes (izņemot preces, kas apliekamas ar akcīzes nodokli):

  • importētas no trešās teritorijas/trešās valsts;
  • sūtījumos līdz 150 eiro (ieskaitot).

Lasīt plašāk šeit.