Kā PVN deklarācijā norādīt preču piegādes darījumu starp ES dalībvalstīm?

2021 - 11 - 29
Autors: Sabīne Vuškāne

Latvijas sabiedrība plāno iegādāties materiālu (alumīnija loksnes) no Lietuvas sabiedrības, bet pēc tam to pārvest, lai nodotu pārstrādei citai Lietuvas sabiedrībai – materiāls tiks griezts, locīts, dažreiz arī krāsots. Visas trīs sabiedrības ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas. Pēc pārstrādes jaunais produkts – pārstrādāts materiāls – tiks ievests Latvijā, savukārt loksnes Latvijā netiks ievestas. Materiāla pārvešanu gan pa Lietuvas teritoriju, gan atvešanu uz Latviju organizē Latvijas sabiedrība. Pārvešana notiek tad, kad materiāls ir gatavs. Kā šādu darījumu pareizi atspoguļot PVN deklarācijā?

Iegādājoties preces no Lietuvas PVN maksātāja, visdrīzāk šādai preču pārdošanai tiks piemērots Lietuvas PVN 21% apmērā. Proti, saskaņā ar PVN piemērošanas pamatprincipiem, kas balstīti uz direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Eiropas Savienības (ES) īstenošanas regulas 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, nosacījumiem, lai precēm, kas tiek piegādātas citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam, nepiemērotu PVN, nepieciešams, lai preces saņēmējs būtu PVN maksātājs citā ES dalībvalstī un būtu pierādījumi, ka šī prece ir izvesta no valsts. Konkrētajā situācijā, ja preces pārdod Lietuvas PVN maksātājs Latvijas PVN maksātājam, lai šai piegādei nepiemērotu Lietuvas PVN, Lietuvas PVN maksātāja rīcībā būtu jābūt saņēmēja PVN numuram Latvijā un pierādījumiem, ka konkrētā prece tiek izvesta no Lietuvas.

Ņemot vērā, ka lasītāja aprakstītajā situācijā preces pēc to iegādes no pirmā Lietuvas PVN maksātāja (saprotu, ka īpašumtiesību pāreja uz Latvijas sabiedrību ir notikusi) netiek izvestas no Lietuvas, bet tiek aizvestas citam Lietuvas PVN maksātājam pārstrādei. Preču pārvešanu organizē Latvijas sabiedrība. Attiecīgi pārdevējs – Lietuvas PVN maksātājs – var nebūt tiesīgs nepiemērot PVN šim darījumam, un visdrīzāk darījumam piemēros Lietuvas PVN 21% apmērā.

Lasīt plašāk šeit.