Kad VID konstatē uzņēmuma pāreju?

2022 - 07 - 22
Autors: Gabriela Šantare

Viena no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prioritātēm beidzamos gados ir cīņa ar nodokļu maksātājiem, kas, izvairoties no nodokļu samaksas, restrukturizē savu darbību un dibina jaunas komercsabiedrības vai pārceļ darbību uz citām komercsabiedrībām. VID šādos gadījumos vērtē, vai tad, ja jauna komercsabiedrība faktiski turpina iepriekšējās komercsabiedrības saimniecisko darbību, var konstatēt uzņēmuma pāreju. Kādus kritērijus izvērtējumā ņem vērā VID?

Svarīgi ievērot, ka tad, ja konstatēta uzņēmuma pāreja, sabiedrība, kas turpina iepriekš veikto komercdarbību, ir atbildīga par sākotnējās sabiedrības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu.

Uzņēmumu pārejas jēdziens

Uzņēmuma pārejas jēdziens izriet no vairākiem tiesību aktiem. Tas ietverts:

Taču visuzskatāmākā legāldefinīcija ir ietverta KL 20.pantā. Arī VID uzņēmuma pārejas esamību konstatē, pamatojoties uz šo normu.KL 20.panta 1.daļā noteikts, ka tad, ja uzņēmums vai tā patstāvīga daļa pāriet citas personas īpašumā vai lietošanā, uzņēmuma ieguvējs atbild par visām uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas saistībām. Tomēr par tām saistībām, kuras radušās pirms uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas pārejas citas personas īpašumā vai lietošanā un kuru izpildes termiņš vai nosacījums iestājies piecu gadu laikā pēc uzņēmuma pārejas, uzņēmuma nodevējs un uzņēmuma ieguvējs atbild solidāri.

Lasīt plašak šeit.