Kreditoru maiņa aizdevumu refinansēšanas procesā

2022 - 06 - 02
Autors: Inga Tenisa

Mūsdienās aizņemtais kapitāls apgrozāmo līdzekļu vai ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai ir kļuvis ierasts gan starptautiskiem, gan maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kredītiestādes Latvijā un ārpus tās piedāvā visu tautsaimniecības nozaru dalībniekiem gan tradicionālus, gan inovatīvus finansējuma modeļus, kas izriet no konkrētās kredītiestādes biznesa modeļa un risku apetītes.

Pēdējos gados aizņemtā kapitāla izmantošanu pievilcīgāku un ekonomiski izdevīgāku nekā finansējumu ar pašu kapitālu padarīja arī salīdzinoši zemās procentu likmes. Kapitāla piesaiste ar jaunu īpašnieku iesaisti paver attīstības iespējas, tomēr maina esošo īpašnieku struktūru, samazinot to kontroli uzņēmumā, bet ārējā kapitāla finansējums ļauj saglabāt esošo īpašnieku struktūru un kontroli.

Hipotēkas un komercķīlas

Lai gan katrs finansējuma darījums ir individuāls, jo atšķiras gan aizdevēji, gan aizņēmēji, tomēr biežāk Latvijas uzņēmumu piesaistītais aizņemtais kapitāls tiek nodrošināts ar publiski reģistrējamiem nodrošinājumiem – hipotēkām un komercķīlām.

Hipotēkas tiek nodibinātas uz nekustamo īpašumu (arī uz apbūves tiesībām), un tās zemesgrāmatā nostiprina zemesgrāmatu tiesneši. Savukārt uz kustamu mantu Uzņēmuma reģistra valsts notāri reģistrē komercķīlas. Informācija par abiem šiem nodrošinājuma veidiem ir publiski pieejama, kas nodrošinājuma ņēmējiem nodrošina augstāku aizsardzības līmeni, salīdzinot ar tādiem nodrošinājuma veidiem, par kuru esību publiski nav iespējams pārliecināties.

Refinansēšanas iemesli

Nepastāvot saistību neizpildes gadījumam, visbiežāk refinansēšanas process tiek uzsākts pēc aizņēmēja iniciatīvas. Pamatā aizņēmējs lemj par labu esošā aizdevuma refinansēšanai, jo saņemts izdevīgāks finansējuma piedāvājums, piemēram, zemāka procentu likme, papildu finansējums, mazākas prasības pēc nodrošinājuma, vai arī notikušas izmaiņas īpašnieku struktūrā un jaunais īpašnieks sadarbojas ar citu banku.

Lasīt plašāk.