Kuri darījumi jāatšifrē PVN deklarācijā?

2022 - 05 - 13
Autors: Sabīne Vuškāne

Jautājums radās salīdzinot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas  sistēmā pieejamo informāciju par uzņēmuma un darījuma partnera deklarētajām pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summām iesniegtajās deklarācijās. Summas, kuras bija virs 150 eiro, mūsu uzņēmums ir uzrādījis savās deklarācijās kā priekšnodokli, bet otra darījuma puse to kā realizāciju nav uzrādījusi – visas šīs summas ir  par precēm/pakalpojumiem, kas iegādāti mazumtirdzniecībā un par kuru iegādi apliecinošais dokuments ir kases čeks.

VID metodiskajā materiālā “Par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu” teikts, ka PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” 3. daļā “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem” atsevišķi norāda katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ar darījuma partneri – reģistrētu nodokļa maksātāju – ir veikti darījumi – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi (piemēram, nodokļa rēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) – un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 150 eiro vai vairāk.

Vai preces pārdevējam mazumtirdzniecībā ir jādeklarē PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 3. daļā visi kases čeki, kuros norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir virs 150 eiro, ja tie izsniegti juridiskai personai, PVN maksātājai?

Attiecībā uz PVN deklarāciju aizpildīšanu atbilde meklējama Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”. Proti, jautājumā norādītais VID metodiskais materiāls sastādīts, balstoties uz šiem MK noteikumiem.

MK noteikumu Nr. 40 31.1. punkts nosaka, ka PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 3. daļā atsevišķi norāda katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ar darījuma partneri – reģistrētu nodokļa maksātāju – ir veikti darījumi – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi (piemēram, nodokļa rēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) – un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 150 eiro vai vairāk. Ja attaisnojuma dokumentā ir norādīti darījumi ar dažādām likmēm vai nodokļa piemērošanas režīmiem, tad katru darījumu norāda atsevišķi.

Savukārt MK noteikumu Nr. 40 32. punkts nosaka, kādas summas PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 3. daļā norāda kopējā summā (…).

Lasīt plašāk šeit.