PVN piemērošana trīsstūrveida piegādēm

2023 - 02 - 09
Autors: Sabīne Vuškāne

Latvijas uzņēmums “A” iegādājas kokmateriālus no Latvijas uzņēmuma “B”, kurš rēķinā norāda atsauci uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanu apgrieztā kārtībā ar kodu “R1 darījumi ar kokmateriāliem”. Abi uzņēmumi ir PVN maksātāji. Uzņēmums “A” aprēķina PVN apgrieztā kārtībā un atskaita PVN kā priekšnodokli, jo preci izmantos savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tālāk uzņēmums “A” preci transportē uz Zviedrijas ostu, lai eksportētu to uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) uzņēmumam “C”.

Eksporta deklarācijā eksportētājs ir uzņēmums “A”, kas izraksta rēķinu uzņēmumam “C” ar atsauci uz direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) eksporta darījumiem un piemēro PVN 0% likmi. Vai darījums starp uzņēmumu “A” un “C” ir eksporta darījums (eksporta deklarācija tiek aizpildīta Zviedrijā), kas jānorāda PVN deklarācijas 48.1rindā “Eksportētās preces”? Vai jāpiemēro kādas citas PVN likuma normas?

Transporta izdevumus no Latvijas līdz Zviedrijai un tālāk uz ASV sedz uzņēmums “A”. Kā PVN deklarācijā jānorāda ūdens transporta izdevumi no Zviedrijas līdz ASV, ja uzņēmums rēķinu saņem no citas trešās valsts personas?

Šajā preču piegādē iesaistīta ne tikai Latvija un eksporta valsts (ASV), bet arī Zviedrija, uz kurieni preces pirms eksporta uzsākšanas tiek nosūtītas. Attiecīgi, vērtējot PVN piemērošanu šajā darījumā, ir jāņem vērā ne tikai Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) normas, bet arī Zviedrijas normatīvie akti un iespējamās PVN sekas Zviedrijā. Šeit būtu nepieciešams arī Zviedrijas nodokļu konsultantu vērtējums par PVN saistībām un PVN reģistrācijas nepieciešamību Zviedrijā.

Analizējot PVN piemērošanu, jāņem vērā arī Valsts ieņēmuma dienesta (VID) metodiskajā materiālā “Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu preču piegādēm iekšzemē, preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā, īpašajiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmiem un preču importu” iekļautie skaidrojumi par PVN piemērošanu.

Lasīt plašāk.

Publikācija: ifinanses.lv