Sabiedrības tiesības saņemt patiesu informāciju demokrātiski tiesiskā valstī

2024 - 03 - 26
Autors: Kristīne Rāviņa, Gabriela Šantare

Vārda brīvības ierobežojumu jautājumi jo īpaši aktualizējās Covid-19 pandēmijas ietvaros, savukārt aktualitāte ir turpinājusies Krievijas informatīvā kara ietekmē. Katrā atsevišķā gadījumā iestādei ir jāizvērtē, vai tiesības uz vārda brīvību aizsargā dezinformējošu saturu un izteikumus un vai ierobežojumu var attaisnot ar valsts drošības argumentiem, tostarp, vai tas ir samērīgi.

Šīs publikācijas centrālais jautājums ir – vai valsts drošības interešu vārdā ir pieļaujams apdraudēt žurnālistu tiesības izplatīt informāciju un sabiedrības tiesības saņemt informāciju un formulēt savu viedokli?

Atsauce uz žurnālu: Rāviņa K., Šantare G. Sabiedrības tiesības saņemt patiesu informāciju demokrātiski tiesiskā valstī. Jurista Vārds, 26.03.2024., Nr. 13/14 (1331/1332), 31.-34.lpp.