Tiesas procesa izspēles

2024 - 04 - 16
Autors: Jurijs Georgs Rusakovs

Kā jau ierasts, studiju gada otrais semestris studentiem ir dažādu pārbaudījumu un notikumu pilns. Par vienu no svarīgākajiem notikumiem semestrī var uzskatīt tiesu procesu izspēles, kas pavasarī norisinās gan nacionālā, gan arī starptautiskā līmenī. Šajā slejā nedaudz iepazīstināšu ar izspēļu būtību.

Tiesas procesa izspēle pēc savas būtības ir spēle, kurā no iedomātiem (reizēm ne tik ļoti iedomātiem) faktiem tiek izveidota lieta, kurā studentiem kā sava klienta vai savas valsts/institūcijas pārstāvjiem ir jāspēj izstrādāt pozīciju un jāaizstāv tā pret savu pretinieku un tiesneša āķīgajiem jautājumiem. Nereti iepriekš izdomātās lietas vēlāk nonāk dažādu tiesu dienas kārtībā kā īstas lietas.

Latvijas vietējā mērogā šobrīd ir četras fundamentālas izspēles – Tiesībsarga izspēle (cilvēktiesības), prof. Paula Minca izspēle (krimināltiesības), prof. Konstantīna Čakstes izspēle (civiltiesības), kā arī prof. Kārļa Dišlera izspēle (konstitucionālās tiesības). Ir iezīmējusies sava veida tradīcija, ka prof. P. Minca izspēle un prof. K. Dišlera izspēle norisinās rudens semestrī, savukārt Tiesībsarga un prof. K. Čakstes izspēle – pavasara semestrī. Izspēļu skaits un tiesību nozaru dažādība sniedz iespēju katram studentam piedalīties tajā izspēlē, kuras tiesību nozare viņam šķiet vissaistošākā. Šobrīd izskatās, ka studentiem visvairāk patīk civiltiesības – uz prof. K. Čakstes izspēli tika saņemti vairāk nekā 20 pieteikumu!

Lasīt plašāk Jurista Vārdā.

Atsauce uz žurnālu: Rusakovs J. Tiesas procesa izspēles. Jurista Vārds, 16.04.2024., Nr. 16 (1334), 2.lpp.