Vebinārs | Cik efektīva ir pirmā pieprasījuma garantija? (video)

Datums: 2024 - 02 - 29

Laiks: 11:00 - 11:45

Vieta: Microsoft Teams

Komercpraksē un publiskajos iepirkumos pirmā pieprasījuma garantija bieži tiek izmantota kā efektīvs un drošs līdzeklis, lai pilnībā novērstu vai vismaz samazinātu riskus saistībā ar otra līguma puses iespējamu pārkāpumu. Taču mūsu klientu pieredze un publiski pieejamā informācija par tiesas strīdiem liecina, ka patiesībā šāda paļaušanās uz pirmā pieprasījuma garantiju ne vienmēr ir attaisnota. Tam par iemeslu ir nepareiza Latvijas tiesu prakse, kas pieļauj pirmā pieprasījuma garantijas izmantošanas apturēšanu daudzos gadījumos, kad starp pasūtītāju un uzņēmēju vai piegādātāju pastāv strīds par līguma izpildi vai tā spēkā esamību.

Tomēr pēdējie jaunumi Latvijas judikatūrā rada cerību, ka jau tuvākajā laikā mūsu tiesas mainīs savu attieksmi pret pirmā pieprasījuma garantiju un turpmāk aizliegs garantijas naudas izmaksāšanu tikai tad, ja būs konstatējama garantijas ļaunprātīga izmantošana.

Programmā:

  • pirmā pieprasījuma bankas garantija (tās būtība, tipveida noteikumi un atšķirība no galvojuma);
  • apdrošinātāja izsniegtā pirmā pieprasījuma garantija (atšķirības no bankas garantijas un ar to saistītie riski);
  • apdrošinātāja galvojums jeb galvojumu apdrošināšana kā patstāvīgs saistību izpildes nodrošinājuma līdzekli.

Lektors:

Sergejs Rudāns / Vadošais speciālists, zvērināts advokāts

Pieteikšanās: Reģistrācija ir noslēgusies

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video