All news

Summary of Case Law on Public Service

2016-05-30

Danovskis E. Tiesu prakse lietās par valsts dienestu (2007.-2015.) [Summary of Case Law on Public Service]. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2016, 90.lpp.

Read more (available only in Latvian) >>