Advokaadid Madis Reppo ja Tiit-Gregor Mets: kuidas olla ettevõtte müügiks ning kapitali kaasamiseks paremini valmis

2021 - 04 - 29

Artikkel ilmus 22. aprill Postimehes.

Advokaadibüroo COBALT tehingute nõustamise meeskonnal pole nii töörohket perioodi varem olnud. Kriisi mõjude tulemusel on üha rohkem hakatud mõtlema ettevõtete ostu- ja müügitehingutele, restruktureerimisele ning täiendava kapitali kaasamisele. Sellest tulenevalt soovime tähelepanu juhtida tehingute ettevalmistusprotsessidele ning anda praktilisi näpunäited eduka tehingu sujuvaks läbiviimiseks.

Audit ja kavatsuste protokolli sõlmimine

Tihtipeale soovivad tehingu osapooled enne auditi (kas finants-, juriidilise- ja/või maksuauditi) alustamist kindlust kavatsuste protokolli (inglise keeles Term Sheet või Letter of Intent) sõlmimise näol. See on ka mõistetav, kuivõrd auditi käigus satub vastaspoole kätte väga palju tundlikku ning konfidentsiaalset informatsiooni, rääkimata aja- ja rahakulust, mis seoses tehingu ettevalmistusega kanda tuleb. Lisaks oleks soovitatav kavatsuste protokollides sätestada ka tehingu põhitingimused, et hilisemad läbirääkimised sujuvamalt kulgeksid ning eksklusiivsuse tagamine, et mõni konkurent ei saaks haisu ninna saamisel hakata müüjaga paralleelselt läbirääkimisi pidama. Oluline on osata juba tehingu kõige olulisemates etappides eristada informatsiooni, mida on kohane ja lubatud (nt tulenevalt konkurentsiõiguslikest ning andmekaitsepiirangutest) jagada enne või pärast kavatsuste protokolli sõlmimist ning informatsiooni, mida tuleks ning on lubatud avaldada tehingu hilisemates etappides.

Õiguslik audit

Õigusliku auditit vajalikkuse kasv on selges seoses tehinguturu professionaalsemaks muutumise ning riskide maandamise sooviga. Selleks, et tehing ning selle ettevalmistusprotsess sujuvamalt kulgeks, toome välja järgmised näpunäited.

Pane paika tehingutiim – esmalt tuleks müüjal paika seada tiim juhtidest ja töötajatest, kellel on kõige parem ülevaade ettevõttes toimuvast ning kes oskavad operatiivselt ostja või investori küsimustele vastata ning kellel oleks piisavalt ressurssi igapäevatoimetuste kõrvalt tehingusse panustada.

Andmeruumi ülesseadmine – mida professionaalsem on ostja või investor, seda hoolikamalt uurib ja analüüsib ta ostetava ettevõtte olukorda.  Õigusliku auditi käigus küsitakse ettevõttelt  välja väga suures mahus dokumente. Juba varasemalt ühingu käekäiguga kurssi viidud nõustaja suudab välistada suurest küsimustikust ebaolulise ning anda nõu, mis on tegelikult oluline ja mis mitte. Oluline on ka õige andmeruumi valik  ja ülesseadmine, mis peab olema struktuurse ja loogilise ülesehitusega, et hoida kokku aega ning kulusid.

Oma kogemuse põhjal tooksime välja kolm näpunäidet, et õiguslikuks auditiks paremini valmis olla:

  • GDPR-i (ehk andmekaiste üldmääruse) dokumentatsioon  korda – tihtipeale on ettevõtted teinud minimaalse: lisanud kodulehele viited privaatsuspoliisile ja lisanud teavituse „küpsiste“ kohta, kuid jätnud tagaplaanile kogu sisemise dokumentatsiooni ja regulatsiooni andmete haldamise kohta, mis on GDPR-i kohaselt vajalik. Potentsiaalsed trahvimäärad on väga suured (võivad küündida kuni 4% ühingu käibest) ning Euroopas on trahvide määramised tõusutrendis.
  • Puudused intellektuaalomandi üleandmisega – enimlevinud puuduseks  on intellektuaalomandit puudutavad sätted töötajate töölepingutes või koostööpartneritega sõlmitud lepingutes. Ole kindel, et kogu vajalik loodav intellektuaalomand kuulub ettevõttele või on maksimaalses ulatuses ettevõttele litsentseeritud (teatud autori moraalseid õigusi autori intellektuaalomandile ei saa lihtsalt lepinguga tööandjale või kliendile loovutada, vaid neid tuleb litsentseerida).
  • Uuenda ettevõtte põhikiri – sagedased on olukorrad, kus ajalooliselt on põhikirjas klauslid, mille tõttu saab ühingu osalust võõrandada üksnes notaris või esineb muid anomaaliad, näiteks keeld viia läbi osanike või juhatuse koosolekuid elektrooniliselt või koosolekut kokku kutsumata. Lisaks soovitame ühingu põhikirjasid uuendada ka hiljuti muutunud äriseadustiku valguses, mis võimaldab ühingu osa võõrandada ilma notariaalse tõestamiseta. Selleks peab osaühingu osakapital olema vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, lisaks tuleb põhikirjaga ette näha, et osanikud loobuvad notariaalsest osa võõrandamise vorminõudest.

Struktuurselt ning hoolikalt ettevalmistatud ettevõtte müügi või raha kaasamise protsess annab hea eelduse eduka tehingu lõpuleviimiseks. Üksiti tagab ennetavalt ettevõtte juriidiliste kitsaskohtade likvideerimine sujuva ning tõrgeteta õigusliku auditi läbiviimise. Õigel ajal kaasatud kogemustega nõustaja roll on seega võtmetähtsusega ning suunab ettevõtteid, müüjaid või investoreid kiiremini ja efektiivsemalt läbi kogu müügi- või raha kaasamise protsessi.