Annika Peetsalu: kapitaalremonditud saneerimisseadus jätab ka vaidlusruumi

2022 - 06 - 02
Artikli autor: Annika Peetsalu

Artikkel ilmus 31. mai Äripäevas

Saneerimisseadus on sisuliselt muutmata kujul kehtinud juba alates 2008. aastast. Kuigi seaduses endas ei ole olulisi muudatusi seni tehtud, on valdkond siiski arenenud läbi kohtupraktika. Kuna seadus ise on üpriski lakooniline, siis on kohus pidanud olema lüngatäitja (ja võib öelda isegi, et seadusandja) rollis, aidates lahendada olukordi, mis eri tõlgenduste tõttu on tekkinud.

Saneerimisseaduse muutmist on kaalutud varemgi, kuid arusaamatutel põhjustel selleni jõutud ei ole. Nüüd on aga Eestil viimane aeg võtta üle saneerimise ja maksejõuetuse direktiiv ((EL) 2019/1023), mis on ühtlasi viinud ka saneerimisseaduse põhjaliku uuendamiseni. Kavandatavate muudatustega võetaksegi üle direktiiv, sõnastatakse sätetena kohtu senised tõlgendused seadusele ja tehakse muid täiendusi, mis võiksid saneerimist soosida.

Täismahus artikkel on kättesaadav SIIT.