COBALT esindas edukalt Nordnet OÜ-d kaubamärgivaidluses


2014 - 05 - 09

COBALT esindas edukalt jahutatud ja külmutatud toodete käitlemisele spetsialiseerunud ettevõtet Nordnet OÜ kaubamärgi vaidluses Linford AS vastu.

Vaidlus sai alguse sellest, et vastaspool kasutas oma tegevuses kaubamärki, mis oli äravahetamiseni sarnane meie kliendi kaubamärgiga. Meie klient esitas oma õiguste kaitseks hagi Harju Maakohtusse, mille kohus rahuldas terves ulatuses. Ka järgnevad kohtuastmed nõustusid, et meie kliendi õigusi on rikutud ning maakohtu otsus jäi jõusse.

Advokaadibüroost COBALT nõustasid ja esindasid klienti vandeadvokaadid Viive Kaur ja Liina Jents.

Juhtivad eksperdid

Vandeadvokaat
Eesti
Patendivolinik, Vandeadvokaat
Eesti