COBALT nõustab RSA Insurance Group’i ettevõtete müügil


2014 - 04 - 18

17. aprillil teatas üks maailma suurimaist kindlustusettevõtjaist RSA Insurance Group oma äriühingute müügist kolmes Balti riigis (Leedu, Läti, Eesti) ja Poolas. Tehing sõlmiti Poola kindlustusettevõtjaga Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PZU). Tehingu koguväärtus oli ligikaudu 360 miljonit eurot. RSA Insurance Group müüs oma grupi äriühingud Lietuvos Draudimas Leedus, Balta Lätis, Codan Forsikring ettevõtte Eestis ja Link4 Society Ubezpieczen Spolka Akcyjna Poolas. Tehingu lõpuleviimine on kavandatud 2014. aasta teise poolde.

RSA Insurance Group’i nõustas rahvusvaheline advokaatide meeskond advokaadibüroodest Slaughter and May (London), COBALT (Leedu, Läti ja Eesti bürood), Gorrissen Federspiel (Taani) ja Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (Poola).

COBALT Eesti meeskonda kuulusid partner Martin Simovart, vandeadvokaat Heleri Tammiste ja jurist Jesse Kivisaari.

RSA Insurance Group’i sõnul vastab tehing grupi eesmärkidele ja aitab kaasa ettevõtja äritegevuse koondamisele Suurbritanniasse ja Iirimaale, Skandinaaviasse, Kanadasse ja Ladina-Ameerikasse. Äriühingute müügist saadud raha kasutatakse ettevõtja kapitali tugevdamiseks.

Täiendava informatsiooni saamiseks klõpsake linkidele:

RSA
Reuters.com
Slaughter and May

Juhtivad eksperdid