COBALT nõustas EBRD-d seoses erinevate laenudega


2014 - 08 - 22

COBALT nõustas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka seoses erinevate laenudega kogusummas 60 miljonit eurot ettevõttele, mille gruppi kuuluvad ettevõtted tegelevad metsanduse, bioenergeetika arendamise ja taastuvenergia tootmisega. Meie töö hõlmas nõustamist seoses tehingu struktuuriga, laenulepingute ja tagatistepaketi ettevalmistamist ja läbirääkimist ning projekti koordineerimist neljas jurisdiktsioonis aastase tehinguperioodi vältel.

Klienti nõustasid ja esindasid partner Kristel Raidla-Talur, advokaat Andreas Kotsjuba ja jurist Christine Mägi.

Juhtivad eksperdid