Elis Toim: Iduettevõtete valikud rahapuhvri lõppemisel

2023 - 04 - 18
Artikli autor: Elis Toim

Artikkel avaldati 4.aprillil Delfi Ärileht portaalis

Mida päev edasi, seda enam võib meedias kohata termineid nagu „majanduslangus“, „koondamine“, „inflatsioon“ ja „kasvav intressimäär“. Need muudavad loomulikult ettevaatlikumaks ka investorid, kes nüüd, majanduse langedes, märksa suurema hoolega valivad, kuhu oma rahalisi ressursse paigutada. Investorite ebakindlus muudab omakorda ärevamaks idufirmade asutajad ja juhid, kes järgmise äriidee elluviimiseks soovivad investoritelt raha kaasata. Mida teha aga siis, kui viimasest raha tõstmisest on omajagu aega möödas ja iduettevõtte väljavaated tuleviku osas ei ole head?

Nii nagu autojuht peab aru saama, mitu kilomeetrit kütusepaagis olev kütus võimaldab veel sõita, peab iduettevõtja kõigepealt selgeks tegema, kui pikaks perioodiks olemasolevaid rahalisi ressursse ehk rahapuhvrit jätkub (inglise keeles startup runway). Selle perioodi väljaselgitamiseks tuleb lihtsustatult kokku arvutada idufirma kulud ühe kuu lõikes ja olemasolevad rahalised ressursid. Näiteks olukorras, kus iduettevõtte kulud ühes kuus on 10 000 eurot ja pangaarvel on 60 000 eurot, on runway-periood seega kuus kuud.

Silmas tuleb pidada, et juhul kui iduettevõte on muutunud maksejõuetuks ning maksejõuetus ei ole ajutine, peab ettevõtte juhatus esitama viivitamatult pankrotiavalduse. Pärast maksejõuetuse ilmnemist ei või juhatuse liikmed üldjuhul äriühingu nimel teha ka makseid. Juhul kui eelnimetatud kohustusi on rikutud, võib juhatuse liige vastutada tekkinud kahju eest oma isikliku varaga nii äriühingu kui ka selle võlausaldajate ees. Seega on iduettevõtte juhtimisel väga oluline selgeks teha runway-periood, sest olukord, kus ühing ei suuda oma kohustusi täita, võib kaasa tuua juhatuse liikme isikliku vastutuse.

Ettevõtja häirekellad peaksid aga tööle hakkama aegsasti enne seda, kui pangakontol rahalised vahendid puuduvad. Üldiselt arvatakse, et heas majanduslikus keskkonnas võiks runway-perioodi pikkus olla keskmiselt 18-24 kuud ning keerulisematel aegadel 24-36 kuud. Olenevalt üleüldisest turul valitsevast majanduslikust olukorrast, peaks iduettevõtja valvsaks muutuma ja lahendusi otsima, kui rahalisi ressursse jätkub üksnes järgnevaks 6-10 kuuks eelkõige põhjusel, et raha kaasamine on pikem protsess, mis peaks lõpule jõudma enne iduettevõtte olemasolevate rahaliste ressursside lõppemist. Soovitatavalt mõningase ajapuhvriga, et protsessi ebaõnnestumise korral oleks aega kulusid kokku tõmmata, mis omakorda võib seadusest tulenevalt võtta täiendavalt aega ja raha (nt koondamise korral).

Mis on lahendused, mida iduettevõtted praeguses majanduslikus olukorras kaaluda võiksid, et runway-perioodi pikendada?

  • Kulude vähendamine. Esmalt tuleks kriitiliselt üle vaadata, kas ja kuidas on võimalik igakuised kulusid vähendada ja kontrolli all hoida. Kuigi koondamine on hetkel kasvutõusus ning sageli vältimatu, peaks hoolikalt läbi mõtlema, mis tagajärgi koondamine endaga kaasa toob. Näiteks tuleb silmas pidada, et kui töötajale soovitakse kohaldada kokkulepitud konkurentsipiirangut ka pärast töölepingu lõppemist, tuleb selle eest töötajale maksta igakuist hüvitist. Samuti tuleks tähelepanu pöörata töötajatele antud osalusoptsioonidele – üldjuhul on koondamise korral töötajal õigus osalusoptsioon realiseerida töötatud aja eest proportsionaalselt ja omandada seega iduettevõttes osalus.
  • Tulude suurendamine. Teiseks, samaaegselt kulude vähendamisega, tuleks eesmärgiks võtta tulude suurendamise. Selle saavutamiseks on mitmeid viise, näiteks toote või teenuse kvaliteedi ja hindade tõstmine, olemasolevate klientide prioritiseerimine ning uute leidmine. Seevastu uute toodete ja ärisuuna väljaarendamine ja lansseerimine võiks jääda rasketes oludes pigem tagaplaanile, sest need nõuavad omakorda rahalist ressurssi ja toodavad uusi riske, kui peaksid ebaõnnestuma. Tõsi, tulude pidev suurendamine on iduettevõtetes küll alati päevakorral, kuid keerulistel aegadel tuleks see kindlasti veelgi enam tähelepanu keskmesse seada.
  • Investoritelt kapitali kaasamine. Esmalt tasuks täiendava kapitali kaasamist arutada iduettevõtte olemasolevate investoritega. Juhul kui nemad ei ole valmis panustama, tuleks pilk suunata uutele potentsiaalsetele investoritele. Et investorites suuremat huvi ja usaldust tekitada, tasub oma tooteid ja äriplaani majanduskeskkonna muutuse valguses kaasajastada. Juhul kui viimane raha kaasamine toimus viimase aasta kuni pooleteise aasta jooksul, võiks raha tõstmise valguses mõelda ka iduettevõtte väärtuse ülevaatamisele.
  • Kapitali laenamine. Alati ei ole raha kaasamine investoritelt aga eelistatuim variant. Sellisel juhul on võimalus ka kapitali laenata. Kapitali laenamisel tuleks hoolikalt mõelda, kas laenu suudetakse rahavooliselt teenindada. Lisaks tuleks tähelepanu pöörata kasvavatele intressimääradele. Samuti nõuab suurem osa finantsinstitutsioone ettevõtte omanikelt isiklikke tagatisi, mis eeldavad seega nende olemasolu ja võivad ohtu seada ettevõtte asutajate isikliku vara. Laenu võivad muidugi pakkuda ka olemasolevad omanikud ise, kuid ka sellisel juhul riskib omanik kui laenuandja sellega, et kui äriidee luhtub, on oht laenusummast ilma jääda.

Kokkuvõttes on äärmiselt oluline selgeks teha iduettevõte runway-periood ja sellel ebasoodsas majanduskeskkonnas pingsalt silma peal hoida. Lahenduste leidmisel ning otsuste tegemisel tuleks vältida liigset kiirustamist ja analüüsida erinevaid võimalusi. Liigne kiirustamine ja agarus võivad iduettevõtte kiiresti põhja viia ja lõppeda sellega, et runway-periood on plaanitust veelgi lühem.