IT-ettevõtte omandamine – millele tähelepanu pöörata

2018 - 06 - 14
Artikli autor: Ott Aava

Artikkel ilmus 14.06.2018 ITuudised.ee keskkonnas.

IT-ettevõtete müümise osas on advokaadibüroo COBALT kogemuse põhjal märgata suurenevat trendi ja järjest enam on küsitud omandamise eripärade kohta selles valdkonnas. Ettevõtte kontrolli raames õigusauditi läbiviimisel vaadeldavatest riskidest kirjutab advokaadibüroo COBALT tehingute nõustamise valdkonna advokaat Ott Aava.

Nagu iga korteriostja vaatab enne korteri omandamist selle üle, uurivad ka ettevõtte omandajad omandatava ühingu kohta enne tehingut. Kui korteriostja saab minna korterit vaatama veendumaks, kas kõik on nii nagu kuulutuses lubatud, siis IT-ettevõtte puhul on see keerulisem. Heal juhul saab omandaja vaadata otsa lähtekoodile. Iseasi, kui palju sellest kasu on.

Ettevõtte kontrolli vajadus on ilmselt kõigile selge. Ostule eelneva perioodi jooksul tuleb aru saada, kas ostetav ettevõtte on ikka tegelikkuses selline nagu müüjad räägivad. Seetõttu ongi tavapärane, et sõltuvalt omandatavast ühingust viiakse läbi erinevaid auditeid.

Üheks selliseks on õigusaudit. See hõlmab omandatava ühingu või varaga seotud õiguslike riskide ja asjaolude ülevaatamist ning hindamist. Auditi tulemuseks on ülevaade, milles kirjeldatakse avastatud riske.

Tarkvaraettevõtte puhul keskendutakse õigusauditis tarkvara ja IT-ga seotud teemadele. Auditi tulemusel avastatakse sageli, et ettevõttele ei pruugi kuuluda õigusi tarkvarale, kellelgi kolmandal on õigus tarkvara kasutada, on probleeme kaubamärgiga, kolmas isik võib nõuda täiendavat tasu tarkvara kasutamise eest või tarkvara arendamise osas on piiranguid. Muidugi võib avastada ka palju muud.

Sageli on avastatud murekohad lahendatavad. Eriti iduettevõtete puhul, kus esmajärjekorras keskendutakse toote loomisele ning alles seejärel pööratakse tähelepanu õiguste korrektsele vormistamisele.

Millega tuleb arvestada IT-ettevõtte omandamisel?

Registreeritud õigused. Kontrolli käigus veendutakse, et ettevõtte tõesti omab väidetavaid kaubamärke, domeene, patente jms. Sageli avastatakse, et domeen on registreeritud töötaja nimele, kelle ülesanne oli domeen registreerida. Või et kaubamärgi õigust tegelikult ei olegi väljastatud, vaid registreerimise protsess on alles käimas.

Asutajate ja töötajate panus. Uuritakse, kas asutajad ja töötajad on andnud õigused loodud tarkvarale ettevõttele üle. Peamine probleem on puudulikud töölepingud või üldse puuduvad lepingud. Mistõttu ei ole tagatud, et ettevõte saab töötajate loodut täielikult kasutada. Enamasti on lahenduseks lepingute muutmine ja vastavate kinnituste võtmine. Teisalt teeb selle sageli keeruliseks asjaolu, et töötajad on vahetunud või lahkunud tüliga.

Litsentsilepingud. Neid on kaht tüüpi. Ühed, millega ostetakse tarkvara sisse ja teised, millega litsentsitakse oma toodet välja. Nendes lepingutes on palju vaadata. Üldiselt kontrollitakse, kas sisse ostetava tarkvara kasutamiseks on kõik vajalikud õigused olemas. Näiteks õigus seda integreerida ja kasutada vajalikus piirkonnas. Tarkvara välja litsentseerimisel vaadatakse, et ei antaks ära liiga palju õigusi. Muidugi vaadatakse ka, et need sisaldaksid teisi kohaseid sätteid.

Vabavara kasutamine. Vabavara kasutamisel tuuakse välja üldised vabavara kasutamisega seotud riskid. Ostja saab eraldi otsustada, kas ja millises ulatuses on vajalik eraldiseisev tehniline audit. Tuleb ka ette, et ei teata, kas ja millises ulatuses kasutatakse vabavara. See on üldine ohumärk.

Eraldamise küsimused. Sageli on müüdav ettevõte osa suuremast grupist. Sellisel juhul võib osa tarkvarast kuuluda emaettevõttele või teistele grupi ettevõtetele. Aga võib olla ka vastupidi, nt mingi tarkvara on arendanud või sisse ostetud müüdava ettevõtte poolt, kes omakorda on seda jaganud teiste ettevõtetega. Samuti võib olla, et tugi- ja hooldusteenuseid pakub teine grupiettevõte või serverid on jagatud jne. Müügiprotsessi mõjutab eeltoodu sellega, et auditi ning müügiprotsessi käigus tuleb välja töötada eraldusplaan ning üleminekuperioodi vajadus. Ehk sätestatakse, milline ettevõte peab kellele mida üle andma või millist teenust osutama ning mis perioodil. See eeldab erinevate tööliinide koostööd ning õigusaudit aitab vajamineva sisendiga.

Ülal toodud probleemide avastamine ja lahendamine ei ole õigusliku auditi ainus eesmärk. Sageli on olulisem ja väärtust loovam hoopis sisend teistele tööliinidele või otsustajatele, abistades seeläbi omandatava ettevõtte hinnastamisel, ülevõtmisel, integreerimisel ning seeläbi suurema sünergia loomisel.