Kohtute aastaraamatu 2017. aasta väljaandes ilmus Liina Naaber-Kivisoo artikkel Euroopa Komisjoni kaasamisest riigisisestesse kohtuvaidlustesse

2018 - 06 - 27

Äsja ilmus järjekordne kohtute aastaraamat, kus võeti vaatluse alla see, kuidas suhestuvad Eesti ja Euroopa Liidu õigus.

Üks aastaraamatu artiklite autoritest on advokaadibüroo COBALT kohtuvaidluste töögrupi vandeadvokaat Liina Naaber-Kivisoo, kelle artikkel „Amicus curiae märkused – võimalus koostööks Euroopa Komisjoniga” käsitleb võimalust, kuidas saab Euroopa Komisjoni kaasata teatud riigisisestesse kohtuvaidlustesse, et abistada kohut n-ö amicus curiae’na vaidluseseme suhtes neutraalselt positsioonilt Euroopa Liidu õiguse ühetaolisel tõlgendamisel.

Kohtute aastaraamatuga saab tutvuda SIIN.