Vandeadvokaat Annika Jaanson: saneerimine on teostatav ka suurima võlausaldaja toetuseta

2020 - 05 - 25
Artikli autor: Annika Peetsalu

Artikkel ilmus 21. mai 2020 Delfi Ärilehes. 

T1 kaubamaja esindaja, vandeadvokaat Annika Jaansoni sõnul ei päde suurima võlausaldaja Lintgeni seisukoht, et keskuse pankrot on vaid aja küsimus ja tulenevalt kreeditori vastuseisust pole saneerida võimalik.

«Tegelikkuses on olukord vastupidine. Käesolevaks ajaks on enamus võlausaldajatest ASi Tallinna Moekombinaadi saneerimiskava juba toetanud, mistõttu on võimalik ka saneerimiskava kinnitamisega edasi liikuda,» kirjutab advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Annika Jaanson.

Ei ole saladus, et seoses T1 kaubanduskeskusega on omanikfirma ASi Tallinna Moekombinaat ja TPG vahel puhkenud konflikt. Mida aga ei teata on see, et AS Tallinna Moekombinaat oli juba pikemat aega enne saneerimismenetluse algatamist TPGga läbirääkimistes, et saavutada kokkulepe finantseerimistingimuste muutmises. Paraku jäi kokkulepe sõlmimata, sest mida aeg edasi seda ebamõistlikumaks muutusid TPG tingimused.

TPG ainukeseks eesmärgiks on ajada AS Tallinna Moekombinaat pankrotti ja omandada pankrotimenetluses odavalt T1 keskus. Ainuke, kes sellest võidab on TPG. Mitte kellelgi teisel ASi Tallinna Moekombinaat pankrotist midagi võita ei oleks, samas, kui AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlusest on puudutatud oluliselt rohkem isikuid kui pelgalt TPG. Kõik vähegi suuremad tagamata nõuetega võlausaldajad, kelle nõuded TPG ei ole plaaninud kinni maksta, jääksid ilma rahata. Tõenäosus, et pankroti korral suudetakse keskust töös hoida on üliväike, mistõttu kaotaksid oma investeeringud kõik üürnikud, rääkimata umbes 1000 töökoha kadumisest.

Ka TPG esindaja ei kinnitanud, et T1 keskust suudetakse kindlasti töös hoida. Samuti ei osanud ta tuua ühtegi sisulist etteheidet olemasolevale juhtkonnale ega ka mingeid konkreetseid plaane tulevikuks. Seetõttu ei ole keeruline järeldada, et tegemist on lihtsalt pretsedenditu ja pahatahtliku agressiooniga, mille eesmärgiks ei ole midagi muud, kui saavutada jõuga kontroll, mis paraku toimub kõikide teiste osapoolte arvel.

ASi Tallinna Moekombinaat saneerimine ei toimu omanike huvides nagu TPG on väitnud. Saneerimiskava kohaselt kirjutatakse omanike nõuded kõige suuremas ulatuses maha (80 protsendi võrra). Lisaks on omanike nõuded allutatud ehk omanikud saavad oma vähendatud nõuetele rahuldust alles pärast seda, kui kõikidele teistele on ära makstud. Õiguslikult ei oleks omanikud pidanud kirjutama maha rohkem kui teised tagamata võlausaldajad ehk saama kaks korda rohkem raha ning teiste tagamata võlausaldajatega samal ajal.

Eduka saneerimise läbiviimist ei takista vastuseis ühe võlausaldajaga. Kuigi TPG on andnud oma hääle kava vastu, ei maksa unustada, et võlausaldajaid on kokku umbes 70. Mitte ühegi teise võlausaldajaga ei ole AS-il Tallinna Moekombinaat ühtegi lahkarvamust sellisel tasandil, mis oleks kuidagi takistuseks saneerimismenetluse läbiviimisel. Arvestades, et praeguseks on üle poolte nendest kava toetanud, näidates seeläbi üles usaldust praeguse juhtkonna suhtes, on AS-il Tallinna Moekombinaat võimalik paluda kohtul kava siiski kinnitada, määrates selleks eksperdid.

Saneerimisseaduses on otseselt ette mõeldud, et kui ühe pahas usus tegutseva võlausaldaja ehk TPG vastuhääle tõttu ei saa saneerimiskava võlausaldajate poolt vastuvõetuks lugeda, siis määrab kohus ekspertiisi ning kui ükski ekspertidest toetab saneerimiskava, siis saab saneerimiskava TPG häälteta kinnitada. Seda, kas saneerimiskava on korralik või mitte hindab kohus, mitte üks pahatahtlikult oma kitsastes huvides tegutsev võlausaldaja. Ka praktikas on seda olnud, TPG lihtsalt moonutab pilti enda huvides. Kui eksperdid hindavad kava realistlikuks ja täidetavaks ning tuvastavad, et see on kõikidele osapooltele parem kui pankrot, siis on ka kohtul võimalik kava kinnitada.

Ekspertiisi määramiseks ning TPG-ta saneerimiskava kinnitamise menetlemiseks on juba piisav häälteenamus koos. Selleks pidi hääletama poolt 50% võlausaldajatest. TPG püüab praegu iga hinna eest muuta võlausaldajate hääli. Unustades muuhulgas, et see ei ole õiguslikultki võimalik – seaduse kohaselt ei saa juba vastuvõetud tahteavaldust muuta.

Riigikohus on küll lubanud saneerimiskava vastu hääletanud võlausaldajal hiljem poolt hääletada. Kuid seda vaid seetõttu, et tegemist on saneerimisseaduse mõtte kohase heatahtliku eesmärgiga, ettevõtte päästmine. TPG üritab võlausaldajate tahteavaldusi pahatahtlikult muuta, et hävitada T1 ettevõtet ning saada kaubanduskeskus endale.

TPG üritus, luua võlausaldajatele ekslik pilt ning saavutada seeläbi T1 ettevõtte hävitamine, on kõige pahatahtlikum tegevus, mida üks suur finantsasutus on Eestis saneerimise praktikas teinud. See rikub kõige peamisemaid aluseid, mis Eesti ja Euroopa õiguskeskkonnas kehtivad – kohustus kasutada oma tsiviilõigusi heas usus; keeld põhjustada teise isiku majandustegevuse seiskamine; kelmus (teadvalt ebaõige ettekujutuse loomine varalise kasu saamise teel).

AS Tallinna Moekombinaat on valinud saneerimismenetluse siira eesmärgiga ettevõtte tegevus päästa ja jätkata koostööd kõigi oma heade partneritega. Seetõttu mõistavad loodetavasti ka võlausaldajad, et neil ei ole mõtet TPG agressiivse käitumisega kaasa minna ja selline tegevus oleks lühinägelik nii nende endi kui ka asjast puudutatud muude isikute suhtes.