Vandeadvokaat Karli Kütt: maksuvõlg tuleks endiselt ajatada

2020 - 03 - 20
Artikli autor: Karli Kütt

Kuigi rahandusministeerium on teatanud, et märtsis ja aprillis peatub maksuvõlgade intressiarvestus automaatselt ning eriolukorra ajal maksuvõla osas sundtäitmist ei rakendata, tuleks makseraskustesse sattunud ettevõtjal taotleda siiski maksuvõla ajatamist.

Valitsuse väljapakutud intressivabastus ja hilisem intressivähendus ei tähenda seda, et eriolukorra kehtivuse ajal maksuvõlgu ei tekiks. Ka eriolukorra ajal tuleb maksudeklaratsioonid õigel ajal ära esitada ning võimalusel maksud tasuda. Kui aga kõikide maksude tasumiseks vahendeid ei jätku, tekib ettevõtjal maksuvõlg, mis oleks edasiste probleemide vältimiseks mõistlik ajatada.

Rahandusministeerium on lubanud, et Maksu- ja Tolliamet on võlamenetluses paindlik ning ajatab eriolukorra ajal tekkinud maksuvõla küsimusteta kuni 18 kuuks. Ajatamise taotlused tuleks esitada pärast maksudeklaratsiooni esitamist omal algatusel ning mitte jääda ootama maksuhalduri poolseid samme. Lihtsamad taotlused saab esitada otse e-MTA keskkonnas ning väiksemate võlgade (kuni 20 000 eurot) ajatamine toimub automaatselt.

Ajatamata jäänud maksuvõlad võivad endaga kaasa tuua aga olulistest hüvedest ilmajäämise. Isegi, kui intressikulu ei teki ning maksuhaldur ei asu tähtpäevaks tasumata jäänud maksusummasid sisse nõudma, võib maksuvõlg kaasa tuua tegevusloa tühistamise või keelu osaleda riigihangetel. Samamoodi võib maksuvõlg teha ettevaatlikuks tehingupartnerid ning uute tellimuste arv võib veelgi väheneda. Informatsioon maksuvõlgade kohta on avalik ning see võib taustakontrollis välja tulla sõltumata sellest, et Maksu- ja Tolliamet võlainfot oma kodulehel enam ei avalikusta.