Uudised, mida silmas pidada

Viimased edulood, sündmused ja teadmiste jagamine

Loendi vaade
Ruudustiku vaade
2024 - 07 - 17
Karma Ventures juhtis Silicon Valley’s asuva Pactum AI 20 miljoni dollari suurust B-seeria rahastamisvooru. Teiste investoritena osalesid 3VC, Atomico, Project A, Superangel, PortfoLion ja Maersk. Pactum AI arendab tehisintellektipõhist süsteemi autonoomseteks läbirääkimisteks. Viimase poole aastakümne jooksul on Pactum AI aidanud..
2024 - 07 - 10
Lennunõuete ettevõte Lennuabi lahendas edukalt kohtuasjad tšarterlennufirmaga SmartLynx, mille tulemusena said Lennuabi kliendid hüvitisena peaaegu pool miljonit eurot hilinenud ja tühistatud lendude eest. Sel kevadel teatas Läti tšarterlennufirma SmartLynx Airlines oma tegevuse lõpetamisest Balti riikides, mistõttu jäid sajad reisijad vastakuti..
2024 - 07 - 10
Artikkel ilmus 10. juulil 2024 ERR-is. Septembri lõpuks peaks Harju maakohus pärast viieaastast menetlust tegema otsuse kasiinofirma Olympic Entertainment Groupi endistele väikeaktsionäridele 2018. aastal toimunud ülevõtmise eest õiglase hüvitise määramise kohta. “Olympicu seisukohalt on tegemist alusetu nõudega. Loodame, et kohtul..
2024 - 07 - 04
Eelmisel aastal hakkas COBALT välja andma vaidluste turuülevaadet, kajastamaks keskmiste ning  suuremate  ettevõtjate  jaoks  olulisemaid  trende  ja märkimisväärsemaid kaasuseid. Ülevaade sai väga positiivse  vastukaja nii  klientide  kui  ka  konkurentide  poolt,  mistõttu on meil hea meel avaldada järjekordne kokkuvõte, mis sedapuhku..
2024 - 07 - 01
Viimasel valimiste eelsel täiskogu istungil andis Euroopa Parlament lõpliku heakskiidu määrusele, mis asendaks kehtiva pakendidirektiivi. Määruse sisu põhineb 4. märtsil Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriike esindava nõukogu vahel sõlmitud kokkuleppel. Eesmärgiga vähendada liidus pakendijäätmete tekkimist näeb uus määrus liikmesriikidele ette..
2024 - 07 - 01
2022. aasta lõpus algatatud õhukvaliteedi direktiivi muudatused on jõudnud kehtestamise lävele. Kui EL Nõukogu jõudis möödunud aasta novembris kokkuleppele nn üldise lähenemise üle, siis käesoleva aasta veebruaris sõlmiti põhimõtteline kokkulepe direktiivi teksti osas ka Euroopa Parlamendiga. 24. aprillil andis Parlament..
2024 - 07 - 01
Euroopa Parlament kiitis 23. aprillil heaks uue toodete ökodisaini määruse, millega muutub kehtetuks senine samateemaline direktiiv. Kui hetkel kehtiv direktiiv katab eelkõige energiamõjuga tooteid, siis uue määrusega laieneb reguleeritud toodete ring oluliselt. Tegemist on raammäärusega, mis ei sisalda konkreetseid nõudeid..
2024 - 07 - 01
Märtsi alguses saavutasid Euroopa Parlament ja Nõukogu omavahel põhimõttelise kokkuleppe määruse üle, mis võimaldab EL ametiasutustel kontrollida ning keelata liidu siseturul sundtööjõuga valmistatud toodete müügi, impordi ja ekspordi. 22.-25. aprillil aset leidnud üldkogu istungil andis Parlament määruse tekstile ka ametliku..