Uudised, mida silmas pidada

Viimased edulood, sündmused ja teadmiste jagamine

Loendi vaade
Ruudustiku vaade
2024 - 02 - 16
Yook Production AS kaasas investoritelt 13 miljonit eurot, millega rajati Baltimaade esimene kaerajoogitehas. Tehas ehitati Türile, kus alustati nüüd ka tootmisega. Yook Productioni tegevjuhi Katre Kõvaski sõnul alustatakse esimese sammuna kaerajaoogi müügiga Eestist ning seejärel liigutakse samm-sammult Läti ja Leedu..
2023 - 07 - 13
Advokaadibüroo COBALT nõustas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka (EBRD) Sunly’sse omakapitaliinvesteeringu tegemisel. COBALT nõustas klienti kogu tehingu vältel, mis hõlmas nii tehingudokumentide läbivaatamist ja koostamist kui ka tegelemist küsimustega, mis puudutasid tehingustruktuuri ja muid tehinguga seotud aspekte. EBRD 30 miljoni euro..
2023 - 07 - 06
Advokaadibüroo COBALT nõustas Mirova Energy Transitionit seoses Swedbank’ilt finantseerimise saamisega uute päikeseparkide ehituseks. Mirova on Prantsusmaa investeerimisfirma, kes on pühendunud jätkusuutlikule investeerimisele ning nende eesmärgiks on investeerida uuendustesse, mis viivad ellu suure keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga lahendusi. Aitasime klienti kliendi..
2023 - 07 - 06
Advokaadibüroo COBALT nõustas Enery kontserni seoses Swedbank’ilt finantseerimise saamisega uue päikesepargi ehituseks. Enery on 2019. aastal asutatud Austria taastuvenergia ettevõte, mis tegutseb Kesk- ja Ida-Euroopas, panustades suurte päikeseparkide rajamisse energiapöördes. Nõustasime klienti finantseerimistingimuste läbirääkimistel, kõigi finantseerimisdokumentide ja tagatislepingute ettevalmistamise, läbirääkimiste..
2023 - 07 - 05
Advokaadibüroo COBALT nõustas Tallinna linna 10 Tallinna koolimaja rendilepingu läbirääkimisel Vivatex Holdingu ja BCA Centeriga. Tallinna linn sõlmis 2006. aastal 30-aastased lepingud erafirmadega koolimajade täielikuks renoveerimiseks, kuid tänase seisuga ei olnud linn rahul algselt kokkulepitud rendimääradega ning soovis lepingud kas..
2023 - 05 - 30
COBALT esindas edukalt klienti Riigikohtus, kus tühistati Viljandimaal turbakaevanduse rajamiseks antud load. Turba kaevandamiseks antud load tühistati, kuna naaberkinnistul asuva talu omanik ehk meie klient oli jäetud menetlusse kaasamata, mis võis viia lubade andmisel sisuliste vigadeni. Turbakaevanduseks anti load juba..
2023 - 05 - 12
COBALTi pikaajaline klient Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) on ehitusinsenere koondav vabatahtlik ühendus, mis tegutseb üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete andjana. EEL annab kutseid ehitusinseneridele, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneridele, veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneridele, hüdrotehnikainseneridele ja automaatikainseneridele. EEL menetleb aastas ca 600..
2023 - 04 - 28
Advokaadibüroo COBALT esindab Hundipea OÜd Paljassaare sadamaga seonduvates vaidlustes. Hundipea OÜ eestvedamisel on Paljassaare tööstusmaastikule kerkimas terviklik, kättesaadav ja kliimaneutraalne Hundipea linnaosa. Sellega seonduvalt on alates 10. augustist 2022 Paljassaare sadama pidajaks Tallinna Sadama asemel Hundipea OÜ. Üks sadamaga piirneva..