` Kristina Peleckaitė - COBALT

Kristina Peleckaitė

Vyresnioji teisininkė / Lietuva

Apie

Kristina Peleckaitė yra vyresnioji teisininkė, turinti daugiau kaip 15 m. darbo patirties su viešaisiais pirkimais. Su viešaisiais pirkimais jai tekę dirbti tiek iš perkančiosios organizacijos (įskaitant ir slaptus pirkimus),  tiek iš tiekėjo pusės, taip pat tikrinti kitų perkančiųjų organizacijų įvykdytus pirkimus bei vertinti jų teisėtumą ir prisidėti prie viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo LR teismuose. Taip pat Kristina yra konsultavusi bei vedusi ne vienus mokymus perkančiosioms organizacijoms/subjektams įvairiomis viešųjų pirkimų temomis. Be viešųjų pirkimų, Kristina gilina žinias nacionalinio saugumo klausimais įmonėse, kurios patenka į nacionaliniam saugumui svarbių objektų sąrašus. Patirtis: pirkimo dokumentų teisėtumo vertinimas, teisinių išvadų rengimas, konsultavimas įvairiais viešųjų pirkimų klausimais bei atstovavimas teismuose viešųjų pirkimų bylose.

Praktikos sritys

CV

Kalbos

  • Lietuvių, anglų, rusų

Narystė organizacijose ir išsilavinimas

  • 2003 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete suteiktas teisės magistro laipsnis