Visapusiška
patirtis

Nuo žemės ūkio iki gyvosios gamtos mokslų – turime patirties visuose sektoriuose

Nuo komercinės iki bankroto teisės – mūsų žinios apima visas teisės sritis

Praktikos Grupės 
Tarptautinės paslaugos
Susijungimai ir įsigijimai, įmonių sandoriai

Esame šios srities lyderiai Baltijos šalių rinkoje ir džiaugiamės, kad vietiniai ir tarptautiniai klientai mums teikia pirmenybę rinkdamiesi teisinius patarėjus didžiausiuose ir sudėtingiausiuose viešojo ir privataus sektoriaus įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Esame subūrę didelę sandorių praktikos grupės komandą, turinčią specifinių ir išsamių įvairių sektorių žinių, todėl kiekvienam sudėtingiausiam sandoriui galime suformuoti reikalingų žinių turinčią komandą ir suteikti klientams konkurencinį pranašumą. Konsultuojame ne tik įprastiniuose įmonių susijungimų ir įsigijimų ir privataus kapitalo sandoriuose, bet ir veiklos atskyrimo, jungtinės veiklos, vadovybės atliekamų išpirkimų ir įmonių restruktūrizavimo klausimais. Glaudus bendradarbiavimas su kitomis praktikos grupėmis leidžia mums suteikti kiekvieno sandorio specifiką atitinkančias teisines paslaugas ir sukurti kiekvienam klientui pritaikytus sprendimus.

Įmonių ir darbo teisė

Mūsų įmonių ir darbo teisės komanda teikia teisines konsultacijas vietos ir tarptautinių bendrovių vadovybei ir akcininkams tiek kasdienės veiklos, tiek sudėtingais įmonių valdymo ir darbo santykių klausimais. Mes padedame savo klientams pradėti verslą ir patariame įmonių valdymo, rizikos valdymo, valdybos atsakomybės, darbo teisės ir teisinio reguliavimo klausimais, nuolat palaikome ryšius su valstybinėmis institucijomis, taip pat konsultuojame įmonių restruktūrizavimo bei likvidavimo klausimais.

Bankai, finansai ir kapitalo rinkos

Aukščiausius įvertinimus pelnanti mūsų kontoros tarptautinė teisininkų komanda konsultuoja įvairiuose finansavimo ir kapitalo rinkų sandoriuose, pataria klausimais, susijusiais su sudėtingais finansavimo metodais, ir finansinių paslaugų reguliavimo bei atitikties klausimais. Mes didžiuojamės ilgalaikiais santykiais tiek su rinkoje įsitvirtinusiomis finansų įstaigomis, tiek su naujais rinkos dalyviais, kurie naudoja perversmą finansinių paslaugų sektoriuje skatinančias technologijas. Mūsų klientai yra vietinės ir tarptautinės finansų įstaigos, perspektyviausi regiono finansinių technologijų sektoriaus (FinTech) žaidėjai, valstybinės institucijos, tarptautinės organizacijos, investiciniai fondai, privačios bei vertybinių popierių biržose listinguojamos bendrovės, siekiančios pritraukti finansavimą nuosavu kapitalu ir skolintu kapitalu. Mes atstovaujame kreditoriams ir skolininkams, emitentams ir vertybinių popierių platintojams tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose finansavimo sandoriuose visuose ekonominės veiklos sektoriuose. Turime įvairiapusės patirties atstovaujant klientams išleidžiant ir siūlant nuosavybės arba skolos vertybinius popierius, kreipiantis dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamose rinkose bei teikiant oficialius siūlymus dėl bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, akcijų. Esame profesionalai konsultuojant išvestinių finansinių priemonių ir struktūrizuoto finansavimo klausimais. Mūsų teisininkai yra įsigilinę į finansų sektoriaus specifiką ir turi sukaupę didelį žinių bagažą apie finansų sektoriaus teisinį reguliavimą. Per ilgus darbo metus konsultavome klientus reikšmingiausiuose Baltijos šalių regiono finansų įstaigų susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Mes taip pat nuolat patariame finansų įstaigoms teisinio reguliavimo ir atitikties klausimais.

ES ir konkurencijos teisė

Konkurencija, viešieji pirkimai ir valstybės pagalba patenka tarp pagrindinių COBALT teisinių konsultacijų sričių. Mūsų teisininkai dažnai atstovauja klientams teisminiuose procesuose ir konsultuoja nevyriausybines organizacijas naujai besiformuojančio konkurencinio neutralumo ir pranašesnės derybinės galios reguliavimo srityse. Įvairių kalbų žinios yra privalumas, kurį mūsų teisininkų komanda išnaudoja remdamasi Europos institucijų suformuota praktika. Mūsų verslo teisės ir viešosios teisės ekspertai dalijasi kompetencijomis padėdami klientams susigaudyti tarp daugybės vienodos konkurencijos sąlygų taisyklių ir bendrauti su priežiūros institucijomis. Įvairios mūsų praktikos grupės turi sukaupusios didžiulę patirtį atstovaujant klientams ES administravimo institucijose ir teismuose. Puikios kalbų žinios leidžia mūsų teisininkams patogiai jaustis daugiakalbėje aplinkoje ir veiksmingai tarpininkauti tarp klientų ir ES institucijų. Daugiausia teisinių pavedimų yra susiję su atstovavimu įmonių susijungimų kontrolės bylose Europos Komisijoje, ES Bendrajame Teisme nagrinėjamose bylose dėl valstybės pagalbos, įvairiose ES Teisingumo Teismo Didžiosios kolegijos nagrinėjamose bylose ir protesto dėl prekių ženklų registracijos bylose, kurias nagrinėja Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO).

Intelektinė nuosavybė, it ir duomenų apsauga

Intelektinė nuosavybė, informacinės technologijos ir duomenų apsauga yra tarp svarbiausių COBALT teisinės praktikos sričių. Konsultuojame klientus ir jiems atstovaujame registruojant prekių ženklus ir dizainą, įskaitant jų apsaugą ir su jais susijusius sandorius, konsultuojame informacinių technologijų ir ryšių sektoriuje, taip pat duomenų apsaugos klausimais, farmacijos, sveikatos priežiūros ir gyvybės mokslų, atsakomybės už produktų kokybę ir vartotojų apsaugą srityse, žiniasklaidos teisės klausimais ir ne tik. Kvalifikuota ir gausi COBALT teisininkų komanda turi reikiamų intelektinės nuosavybės ir IT sektoriaus verslo žinių bei ilgametės patirties konsultuojant klientus šiose srityse ir jiems atstovaujant priežiūros institucijose ir valstybės įstaigose.

Nekilnojamasis turtas, energetika ir aplinkosauga

Mūsų aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto teisės profesionalai rūpinasi įvairių nekilnojamojo turto ir energetikos sektoriaus klientų teisiniais poreikiais, įskaitant, be kita ko, nekilnojamojo turto sandorius, nuomos santykius, nekilnojamojo turto ir infrastruktūros vystymą, energetikos sektoriaus sandorius, teisinio reglamentavimo aspektus ir aplinkosaugos klausimus. Išskirtinį dėmesį skiriame su klimato kaita susijusiems klausimams, įskaitant perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių, anglies dioksido išmetimo mažinimą, subsidijų schemas ir vis griežtėjančio teisinio reguliavimo reikalavimų laikymąsi. Mūsų nekilnojamojo turto teisės specialistai turi ilgalaikės ir neįkainojamos teisinės patirties konsultuojant klientus reikšmingiausiuose nekilnojamojo turto sandoriuose, sudėtinguose nekilnojamojo turto, energetikos ir infrastruktūros vystymo projektuose, taip pat sudėtingais teisinio reglamentavimo klausimais. Turėdami tokios patirties galime savo klientams teikti veiksmingus ir praktiškus patarimus, nepriklausomai nuo nekilnojamojo turto, energetikos ir aplinkosaugos srityje jiems kylančių problemų sudėtingumo ir specifiškumo.

Mokesčių teisė

Mūsų mokesčių praktikos grupėje visuose trijuose biuruose nuolat dirba daugiau nei penkiolika mokesčių profesionalų, kurių įvairi specializacija, įvairiapusės profesinės žinios ir ilgametė patirtis leidžia pasiūlyti klientams geriausią pagalbą kasdieniais mokesčių, mokesčių rizikos valdymo, įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorių struktūros rengimo klausimais, taip pat atstovauti klientams sudėtingiausiuose mokestiniuose ginčuose. Mūsų mokesčių ekspertai įvairių pirmaujančių nepriklausomų teisės žinynų yra pripažįstami aukščiausio lygio patarėjais, o prestižiniuose „ITR European Tax Awards“ mokesčių patarėjų apdovanojimuose COBALT buvo nominuota „Metų mokesčių patarėjo Baltijos šalyse“ apdovanojimui.

Ginčų sprendimas

Mūsų ginčų sprendimo praktikos grupė padeda klientams, kai reikia numatyti teisinį konfliktą, kai norima jo išvengti, jį suvaldyti ar išspręsti. Esame subūrę specializuotų ir patyrusių teisininkų komandą, kuri sprendžia sudėtingus teisminius ginčus, restruktūrizavimo ir nemokumo klausimus, atstovauja tarnybinių nusikaltimų bylose, vidaus tyrimuose, konsultuoja viešojo administravimo ir konstitucinės teisės klausimais, atstovauja viešųjų pirkimų ginčuose, arbitraže ir mediacijos procedūrose, taip pat konsultuoja klientus jų asmeninio turto klausimais. Ginčų sprendimas apima visus verslo sektorius ir teisės sritis. Sprendžiant teisinius konfliktus prisideda atitinkamos srities specialių žinių turintys kitų COBALT praktikos grupių teisininkai.

ESG

Įmonių domėjimasis aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ESG) klausimais ir poreikis juos spręsti kasdien didėja tiek dėl naujai priimamų įstatymų ir kitų teisės aktų šioje srityje, tiek ir dėl augančių investuotojų, klientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčių. Mūsų specializuota komanda gali profesionaliai įvertinti ESG rizikas, valdymo priemones jas sumažinti bei nustatyti naujas verslo galimybes.

Suomijos rinka

Teisinė pagalba konsultuojant Baltijos šalių ir Suomijos įmones tarptautinio verslo tarp tų valstybių klausimais.

DAUGIAU / TUTUSTU TARKEMMIN

Vokietijos rinka

Konsultuojame vietines įmones, siekiančias patekti į Vokietijos, Austrijos ar Šveicarijos rinkas, ir investuotojus iš vokiškai kalbančių šalių.

DAUGIAU / MEHR LESEN

Karas Ukrainoje / Mūsų teisinė pagalba

Karui Ukrainoje pakeitus ekonominę aplinką mūsų regione, esame pasirengę padėti klientams, teikdami dėl šių įvykių jiems aktualias teisines konsultacijas ir dalydamiesi mūsų teisininkų parengta informacija.

Įmonėms ir žmonėms, nukentėjusiems nuo išpuolių prieš Ukrainą, siūlome nemokamas teisines paslaugas savo kompetencijos srityse.

DAUGIAU