` Žydrūnė Biliūnaitė - Zubavičė | COBALT

Žydrūnė Biliūnaitė – Zubavičė

Vyresnioji teisininkė / Lietuva

Apie

Žydrūnė Biliūnaitė – Zubavičė yra advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė, advokato padėjėja, kurios pagrindinės teisinės praktikos sritys – viešųjų pirkimų teisė bei viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Advokato padėjėja konsultuoja privačius klientus bei perkančiąsias organizacijas visais viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimais. Žydrūnė vertina pirkimo dokumentus, rengia klausimus, pretenzijas ir procesinius dokumentus viešųjų pirkimų bylose.

Advokato padėjėja taip pat rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas, minimalius kvalifikacinius reikalavimus, ekonominio naudingumo kriterijus, kvalifikacinės atrankos dokumentus, viešojo pirkimo sutartis), konsultuoja rengiant atsakymus į tiekėjų klausimus ir pretenzijas, vertinant tiekėjų pasiūlymus, teikia teisines konsultacijas ir teisines išvadas visais viešųjų pirkimų klausimais. Prieš prisijungdama prie COBALT, Žydrūnė dirbo vyresniąja teisininke specializuotoje verslo ginčų advokatų kontoroje, taip pat energetikos ir inžinerinio projektavimo bendrovės vyriausiąja teisininke.