PVN preču eksportam

2022 - 07 - 28
Autors: Sabīne Vuškāne

Latvijas uzņēmums pārdod preci Igaunijas uzņēmumam. Abi uzņēmumi ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. Prece tiek pārdota Latvijas uzņēmuma rūpnīcā Latvijā ar Incoterms piegādes nosacījumu “EXW”. Krava ar preci no Latvijas rūpnīcas uzreiz tiek transportēta gala pircējam uz trešo valsti – Norvēģiju. Muitas eksporta deklarācija noformēta Igaunijā, kā eksportētāju norādot Igaunijas uzņēmumu. Kā Latvijas uzņēmumam piemērot PVN šim darījumam? Kādus dokumentus izmantot par apliecinājumu eksportam? Kādas atsauces norādīt rēķinā un kā to atspoguļot PVN deklarācijā?

Preču piegāžu darījumos, lai piemērotu un pamatotu PVN 0% likmi, ir svarīgi, kā preces tiek pārvietotas un kādus preču transportēšanas dokumentus preču pārdevējs var iegūt savā rīcībā. Preču kustībai iespējami vairāki varianti, attiecīgi arī pierādījumi, lai varētu piemērot PVN 0% likmi, ir atšķirīgi.

1.variants – eksportētājs Igaunijas uzņēmums

Ja prece uz Norvēģiju tiek transportēta caur Igauniju (muitas deklarācija ir noformēta Igaunijā, kur kā eksportētājs norādīts Igaunijas uzņēmums), no Latvijas uz Igauniju notiek piegāde Eiropas Savienībā (ES), un tikai pēc tās seko eksports no Igaunijas, kuru veic jau Igaunijas uzņēmums. Piegādei no Latvijas uz Igauniju piemērojami noteikumi, kas attiecināmi uz ES piegādēm.

Saskaņā ar direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) 138.pantu PVN atbrīvojumu preču piegādei ES teritorijā var piemērot, ja preču saņēmējs citā dalībvalstī ir reģistrēts PVN maksātājs un preces transportētas vai nosūtītas no vienas dalībvalsts uz citu.

Lasīt plašāk.