Visi darījumi un lietas

COBALT veiksmīgi pārstāv SIA Homeland Augstākajā tiesā lietā par kreditora prasījuma apstrīdēšanu un zaudējumu piedziņu

2018-02-22

2018. gada 9. februārī Augstākā tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru tika apmierināta COBALT klienta SIA Homeland kasācijas sūdzība par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumu SIA Terahouse-Maxcapital prasībā pret SIA Homeland par kreditora prasījuma apstrīdēšanu un zaudējuma piedziņu.

SIA Terahouse-Maxcapital 2013. gada 15. aprīlī cēla prasību pret SIA Homeland, lūdzot atzīt par nepamatotu kreditora prasījumu, kas tika nodots bezstrīdus piespiedu izpildei saistībā ar nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, ar kuru prasītājs iegādājās no atbildētāja nekustamo īpašumu Teātra ielā 10 un Mucenieku ielā 5, Rīgā. Papildus prasītājs lūdza tiesu piedzīt no atbildētāja zaudējumus 227 000 EUR apmērā. Pirmajās divās tiesu instancēs SIA Terahouse-Maxcapital prasība tika apmierināta. Tomēr Augstākā tiesa atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu un nodeva to izskatīšanai no jauna Rīgas apgabaltiesai.

SIA Homeland pārstāvību šajā lietā nodrošināja COBALT vadošais partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa un zvērināts advokāts Sergejs Rudāns.