Visi darījumi un lietas

Severstal Distribution konsultēšana

2012-01-04

COBALT sniedz palīdzību klientam un ar to saistītajiem uzņēmumiem jautājumos, kas saistīti ar zemes nomu, teritorijas plānojuma grozījumiem, servitūtiem un apgrūtinājumiem.