4 ieteikumi pārdomātas korporatīvo dāvanu politikas ieviešanai uzņēmumā vai organizācijā

2019 - 12 - 16
Autors: Kristīne Patmalniece, Gatis Flinters

Vietējā ražojuma saldumus vai īpaši izturētu sarkanvīnu? Pildspalvu ar uzņēmuma logotipu vai krūzīti ieturētos toņos? Decembris noteikti ir tas gada mēnesis, kurā par korporatīvajām dāvanām atbildīgo darbinieku galvas kūp visvairāk. Un, lai arī jāpiekrīt, ka pareizi izraudzītai korporatīvajai dāvanai var būt liela nozīme, ir vērts pievērst uzmanību ne tikai tam, ko dāvināt, bet arī – kādēļ, kā un vai vispār. Tāpat ir svarīgi izvērtēt, kādas dāvanas saņemam, vai tās nerada uzņēmumam kādus riskus un kad ir drošāk no dāvanas atteikties. Lai nodrošinātu vienotu pieeju šiem jautājumiem uzņēmuma ietvaros, vislabāk tos regulēt vienā iekšējā dokumentā, parasti – politikā vai nolikumā.

Uzņēmumi, kuri iekšēji regulē korporatīvo dāvanu došanas un pieņemšanas kārtību, Latvijā joprojām ir salīdzinoši maz, taču to skaitam ir tendence pieaugt. To ietekmē gan korporatīvās vides attīstība, gan ārvalstu uzņēmumu diktētas prasības saviem meitas uzņēmumiem Latvijā, gan arī ārvalstu normatīvo aktu plašā ietekme (piemēram, ASV ārvalstīs veikto koruptīvo darbību likums).

Viens no korporatīvās dāvanas mērķiem ir izteikt pateicību par sadarbību. Taču nepareizā brīdī pasniegta dāvana var radīt nepareizu iespaidu par dāvinātāja mērķiem. Piemēram, pārāk dārga un apstākļiem neiederīga korporatīvā dāvana var nostādīt neērtā situācijā tās saņēmēju. Savukārt dāvanas pasniegšana potenciālajam sadarbības partnerim vēl pirms darījuma apstiprināšanas var radīt aizdomas par komerciālo uzpirkšanu. Nepārdomāta un nepiemērota valsts amatpersonas apdāvināšana noteiktos apstākļos var tikt uzskatīta par kukuļdošanu. Šādu un citu situāciju novēršanai un to iespējamības samazināšanai var palīdzēt korporatīvo dāvanu politikas apstiprināšana uzņēmumā. Politikas saturs jāpielāgo konkrētā uzņēmuma vajadzībām, ņemot vērā gan tā darbības jomu, gan uzņēmumā valdošo kultūru.

  • Korporatīvo dāvanu politikai vispirms jāatbild uz jautājumu, kādēļ ir nepieciešams regulēt dāvanu došanu un saņemšanu, kādi ir ar to saistītie riski.
  • Tad attiecīgi var noteikt, kuras darbinieku grupas vispār drīkst pasniegt dāvanas uzņēmuma vārdā, kādas un cik vērtīgas šādas dāvanas drīkst būt.
  • Attiecībā uz pasniegtām dāvanām vēlams regulēt, kādas dāvanas darbinieki drīkst pieņemt, kā tās jāreģistrē, kur vērsties jautājumu gadījumā.
  • Ja uzņēmums izvēlas ieviest nulles dāvanu politiku, kad korporatīvās dāvanas ne tiek pasniegtas, ne ir atļauts tās saņemt, ir ieteicams pārdomāt, kā to darīt zināmu saviem sadarbības partneriem un klientiem.

Pārdomāta un pareizi ieviesta politika korporatīvo dāvanu sniegšanā un pieņemšanā var palīdzēt uzņēmumam samazināt būtiskus reputācijas riskus, ko var radīt nepārdomāta rīcība, un palīdzēt nodrošināt atbilstību augstiem ētiskajiem standartiem. Iespējams, ka korporatīvo dāvanu politikas ieviešana ļaus atmest kā liekus daudzos lēmumus, kas šobrīd jāpieņem saistībā ar sadarbības partneru apdāvināšanu, un ietaupīto laiku izmantot lietderīgāk. Ja ne šogad, tad nākošajā decembrī gan.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar biroja ekspertiem COBALT partneri, zvērinātu advokātu Gati Flinteru un zvērinātu advokāti Kristīni Patmalnieci.