Aizdevuma nodrošinājuma veidi

2023 - 08 - 30
Autors: Inga Tenisa

Civillikums (CL) nenosaka pienākumu visos gadījumos sniegt darījumu saistību izpildes nodrošinājumus, piemēram, saņemta aizdevuma atmaksas nodrošinājumam vai darījuma partnerim veicamā maksājuma samaksas nodrošinājumam. Tomēr parasti kreditors (aizdevējs/pārdevējs) vienojas ar debitoru (aizņēmēju/pircēju) par tam pieņemamu saistību izpildes nodrošinājumu.  Apskatīsim biežāk izmantojamos iekšzemes nodrošinājuma veidus – galvojums, banku garantijas, komercķīlas, hipotēkas –, un biežāk izmantojamos pārrobežu darījumu nodrošinājumus.

Galvojums un tā nianses

Galvojums vai galvojuma līgums praksē ir salīdzinoši bieži izmantojams saistību izpildi pastiprinošs līdzeklis. Saskaņā ar CL 1695.pantu galvojums sniedzams tikai rakstveida formā, bet puses var izvēlēties – to slēgt kā vienpusēju (paraksta tikai galvinieks) vai kā divpusēju darījumu (paraksta gan galvinieks, gan kreditors). Pastāv divi galvojumu veidi:

  • ekspromisoriskais;
  • neekspromisoriskais.

Lasīt plašāk.

Publikācija: itiesibas.lv