Biometriskie dati: jēdziens, būtība un apstrādes nosacījumi

2019 - 05 - 28
Autors: Private: Anna Vladimirova-Kryukova

Raksta autors: COBALT juriste un sertificēta datu aizsardzības speciāliste Anna Vladimirova-Krjukova.

Vispārīgā datu aizsardzības regula ieviesusi jaunus ierobežojumus biometrisko personas datu apstrādei. Tomēr vairākus jautājumus izraisa biometrisko datu definīcija. Proti, ne visos gadījumos ir skaidrs, vai konkrētā informācija ir biometriskie vai “parastie” personas dati, uz kuriem neattiecas jaunie stingrākie noteikumi.

Atšķirībā no Vispārīgās datu aizsardzības regulas, spēku zaudējusī Direktīva 95/46/EK neparedzēja speciālas prasības biometriskajiem (angļu valodā – biometric) datiem, lai gan atsevišķās Eiropas Savienības dalībvalstīs attiecībā uz tiem tika ieviests savs regulējums. Latvija nebija izņēmums. Tomēr nepieciešamība unificēt arī biometrisko personas datu izmantošanu vismaz ES dalībvalstīs ir kļuvusi acīmredzama straujas tehnoloģiju attīstības kontekstā.

Lasīt vairāk žurnālā Jurista Vārds.