Brexit sekas Latvijā: Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

2019 - 03 - 27

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (“AK”) iesniedza paziņojumu Eiropas Savienībai (“ES”) par nodomu izstāties no Eiropas Savienības, tādejādi formāli iedarbinot Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu, ES ved sarunas ar dalībvalsti, kas nolēmusi izstāties no ES un slēdz līgumu par izstāšanās kārtību un turpmākajām attiecībām ar ES. ES tiesību akti dalībvalstī, kas nolēmusi izstāties, pārstāj darboties divus gadus pēc izstāšanās paziņojumu iesniegšanas Eiropadomei, ja vien Eiropadome, vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, nenolemj šo termiņu pagarināt. Pēc AK lūguma, ES ir piekritusi šo termiņu pagarināt līdz attiecīgi 2019. gada 12. aprīlim vai 2019. gada 22. maijam, ja netiks izpildīti ES noteiktie pagarinājuma nosacījumi.

Neskatoties uz termiņa pagarinājumu, vēl arvien pastāv risks, ka vienošanās par AK izstāšanās kārtību un turpmākām attiecībām ar ES netiek noslēgta (bez-vienošanās Brexit) un AK kļūst par trešo valsti (ārvalsti) ES un Latvijas tiesību aktu izpratnē. Bez-vienošanās Brexit rada būtiskas pārmaiņas Latvijas personu darbībā un tiesībās, kā arī AK personu statusā un tiesībās Latvijā. Ņemot vērā, ka Latvijas tiesību akti neparedz visaptverošu pārejas periodu šo pārmaiņu ieviešanai, Latvijas personām pašām ir jāveic savas darbības izvērtējums un nepieciešamās izmaiņas savā darbībā.

COBALT ir apkopojis un informē Jūs par būtiskākajām izmaiņām, kas iestāsies bez-vienošanās Brexit gadījumā. Izvērsts izmaiņu apkopojums un ES dokumenti saistībā ar Brexit ir pieejami šeit.

COBALT advokāti regulāri seko līdzi ES un AK sarunu gaitai un no sarunām izrietošo dažādo Brexit jautājumu risinājumam ES institūcijās. Esam gatavi Jums sniegt visu nepieciešamo papildu informāciju un konsultācijas.

Pārskatu latviešu valodā lasiet šeit.