COBALT konsultēja AS SEB banka un Danske Bank A/S kā kreditorus AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA restrukturizācijas procesā un uzņēmuma akciju pārdošanas darījumā


2021 - 02 - 22

COBALT konsultēja AS SEB banka un Danske Bank A/S kā kreditorus AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas sabiedrību restrukturizācijas procesā.

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Grupa ir viens no vadošajiem Eiropas stikla šķiedras ražotājiem. 2019. gada jūnijā tika uzsākts VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesiskās aizsardzības process Latvijā un tās meitas sabiedrības maksātnespējas process ASV.

SEB banka un Danske Bank A/S kā Grupas lielākie kreditori bija aktīvi iesaistīti Grupas darbības restrukturizācijā Latvijā un ASV. Tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesu ietvaros tika veiksmīgi pārstrukturētas Grupas saistības 104 miljonu ASV dolāru apmērā, piesaistīts jauns vairākuma akcionārs, kā arī tika pārdoti Grupai piederošie ražošanas aktīvi ASV. Turklāt parādu pārstrukturēšanas ietvaros Grupas vairākuma akcionārs pārņēma Danske Bankas prasījumus pret Grupu.

COBALT sniedza juridisko atbalstu SEB bankai un Danske Bank A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA GRUPAS restrukturizācijas procesā. Mūsu komandu veidoja partneris, zvērināts advokāts Gatis Flinters un vadošie speciālisti, zvērināti advokāti Edgars Lodziņš un Andrejs Lielkalns. ASV birojs TroutmanPepper un Lielbritānijas birojs Dentons sniedza klientiem palīdzību ASV un Anglijas tiesību jautājumos.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija