COBALT nodrošina pozitīvu tiesas spriedumu darbinieka atlaišanas lietā


2016 - 04 - 05

COBALT sniedza juridisko palīdzību starptautiskai apdrošināšanas kompānijai saistībā ar Latvijas filiāles vadītāja atlaišanu un pārstāvēja klientu tiesā, kura izskatīja filiāles vadītāja prasību par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu. Lieta bija unikāla ar to, ka līdz šim tiesas nebija vērtējušas situāciju, kurā atbrīvotā persona ir ārvalsts komersanta Latvijas filiāles vadītājs. Tiesai bija jālemj, vai filiāles vadītāja amats pēc būtības ir līdzīgs valdes locekļa amatam un vai filiāles vadītājs var tikt atlaists pēc darba devēja iniciatīvas, neņemot vērā darba līguma noteikumus. Augstākās tiesa attiecās ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar ko klientam labvēlīgais apelācijas instances tiesas spriedums stājās spēkā, tādējādi veidojot judikatūru līdzīgiem gadījumiem nākotnē.

Juridisko palīdzību un klienta pārstāvību tiesā šajā lietā nodrošināja COBALT partneris, zvērināts advokāts Toms Šulmanis un zvērināta advokāte Kristīne Patmalniece.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vadošā speciāliste, zvērināta advokāte
Latvija