COBALT panāk pozitīvu tiesas spriedumu Food Union darbinieka atlaišanas lietā


2022 - 06 - 16

COBALT veiksmīgi pārstāvēja Food Union grupas dalībnieku AS Rīgas Piena kombināts tiesvedībā pret bijušo darbinieku par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un kompensācijas par nesaņemto darba samaksu piedziņu. Pēc tam, kad darba attiecības ar darbinieku tika izbeigtas uz pārkāpuma pamata, viņš cēla prasību tiesā, kurā pieprasīja atjaunošanu iepriekšējā amatā, morālā kaitējuma atlīdzību, neizmaksātās darba samaksas kompensāciju un atlīdzību par dīkstāves laiku, ko viņaprāt darbinieks bija saņēmis nepilnā apmērā. Darbinieka prasība tika pilnībā noraidīta visās tiesas instancēs. Tiesa arī nolēma piedzīt no bijušā darbinieka tiesvedības izdevumus, kas tika noteikti Civilprocesa likumā noteiktajā maksimāli pieļaujamajā apmērā.

Juridisko palīdzību un Food Union pārstāvību tiesā nodrošināja COBALT partneris, zvērināts advokāts Toms Šulmanis un vecākais speciālists, zvērināts advokāts Ivo Maskalāns.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija