COBALT panāk uzvaru klientam WIPO Šķīrējtiesas un Mediācijas centra lietā par tiesībām uz domēna vārdu


2022 - 06 - 30

COBALT uzvarējis strīdā par domēna vārdu, kuru izskatīja Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Šķīrējtiesas un Mediācijas centrs (“Centrs”) pēc tam, kad 2022. gada maijā COBALT klienta vārdā tika iesniegta sūdzība. Centra Administratīvā komisija konstatēja, ka atbildētājs domēna vārdu, kas satur vienu no Latvijas pazīstamākajiem zīmoliem, reģistrējis un izmantoto negodprātīgā veidā. Atbilstoši Vienotiem domēnu vārdu strīdu risināšanas noteikumiem un piemērojamām tiesībām Centrs nolēma domēna vārdu nodot prasītājam.

Juridisko palīdzību un klienta pārstāvību strīdā nodrošināja COBALT vecākā speciāliste, zvērināta advokāte un patentu, preču zīmju un dizainparaugu apakšgrupas vadītāja Līga Fjodorova.

Vadošie eksperti

Vadošā speciāliste, zvērināta advokāte
Latvija