COBALT panāk uzvaru SIA Lielzeltiņi strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu


2021 - 02 - 03

2021. gada 27. janvārī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments noraidīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kasācijas sūdzību, atstājot spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru SIA Lielzeltiņi tika atcelts VID 2016. gada 29. decembra lēmums.

Strīds saistās ar VID lēmumu, ar kuru sabiedrībai liedza tiesības veikt priekšnodokļa atskaitījumu, apgalvojot, ka preces nav piegādājis darījuma dokumentos norādītais pārdevējs un ka SIA Lielzeltiņi par to zināja.

Lietas ietvaros SIA Lielzeltiņi pārstāvību visās tiesu instancēs nodrošināja COBALT partnere, zvērināta advokāte Sandija Novicka un zvērināta advokāte Elīna Ločmele.

Vadošie eksperti

Partnere, zvērināta advokāte
Latvija