COBALT pārstāv SIA Lielzeltiņi strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu


2018 - 01 - 10

COBALT veiksmīgi pārstāv SIA Lielzeltiņi strīdā ar VID saistībā ar PVN piemērošanu. Strīds saistās ar VID lēmumu, ar kuru sabiedrībai liedza tiesības veikt priekšnodokļa atskaitījumu, apgalvojot, ka preces nav piegādājis darījuma dokumentos norādītais pārdevējs un, ka SIA Lielzeltiņi par to zināja. Pirmās un otrās instances tiesa lēma par labu SIA Lielzeltiņi. VID ir pārsūdzējis Administratīvās Apgabaltiesas spriedumu un lieta atrodas Augstākajā tiesā.

Vadošie eksperti

Partnere, zvērināta advokāte
Latvija
Vecākā speciāliste, zvērināta advokāte
Latvija