COBALT pārstāvēja SIA Palsa saistībā ar tās iekļaušanu AS Eves Agro koncernā


2019 - 01 - 23

COBALT korporatīvo tiesību juristu komanda nodrošināja pilnu juridisko atbalstu saistībā ar SIA Palsa iekļaušanu AS Eves Agro koncernā. Sabiedrības iekļaušana ir atrunāta Koncernu likumā un nosaka speciālu mehānismu meitas sabiedrības iekļaušanai mātes jeb galvenajā sabiedrībā, nodrošinot pienācīgu atlīdzību iekļaujamās sabiedrības mazākumdalībniekiem. Atšķirībā no klasiskās uzņēmumu apvienošanas, iekļaušanas gadījumā gan galvenā sabiedrība, gan iekļaujamā sabiedrība turpina pastāvēt kā atsevišķas juridiskas personas.

Uzdevuma ietvaros COBALT juristu komanda vadīja un koordinēja SIA Palsa iekļaušanas procesu AS Eves Agro, tostarp konsultējot jautājumos, kas skar mazākumdalībnieku tiesību aizsardzību, sagatavojot nepieciešamos korporatīvos dokumentus un veicot izmaiņu reģistrāciju Komercreģistrā.

Projektā juridisko palīdzību nodrošināja COBALT partneris, zvērināts advokāts Gatis Flinters un zvērināta advokāta palīdze Marija Berdova.

SIA Palsa galvenās darbības jomas ir augkopība un piena lopkopība.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija