COBALT tiesā panāk arodbiedrības biedra atlaišanas aizlieguma atcelšanu


2017 - 08 - 21

Tiesā ir noslēdzies process, kura ietvaros COBALT ir izdevies panākt arodbiedrības “LABA” lēmuma par aizliegumu atlaist tās biedru atcelšanu. COBALT klientam – SIA “Evolution Latvia”, kurš, izbeidzot sniegt klientiem pakalpojumus vienā no valodām, bija spiests likvidēt attiecīgo struktūrvienību, nācās saskarties ar arodbiedrības aizliegumu izbeigt darba attiecības ar vienu no šīs struktūrvienības darbiniekiem. Neskatoties uz to, ka darbiniekam tika piedāvāta gan iespēja turpināt darbu citā grupas uzņēmumā, gan saņemt kompensāciju par darba attiecību izbeigšanu, darbinieks nepiekrita nevienam no piedāvātajiem risinājumiem. Arī arodbiedrība, nesniedzot nekādu sava lēmuma motivāciju, nepiekrita darba līguma izbeigšanai ar darbinieku. Tādēļ klients bija spiests izmantot vienīgo likumā paredzēto iespēju – celt prasību tiesā par darba līguma izbeigšanu.

Vērtējot lietas apstākļus pēc būtības, tiesa nosprieda, ka klienta lēmums par darba līguma uzteikumu ar darbinieku ir pamatots. Tiesa atzina, ka uzņēmējdarbības efektivizēšana un tā rezultātā veiktā reorganizācija ir uzņēmuma tiesība, un tiesai (un domājams arī arodbiedrībai) nav pamata iejaukties šādu darbību izvērtējumā. Kā, atsaucoties uz judikatūru, spriedumā norādīja tiesa: “(..) tiesas kompetencē neietilpst izvērtēt strukturālo reformu nepieciešamību un lietderību, jo šo jautājumu izlemšana ietilpst tikai darba devēja kompetencē.” Turklāt, kā norādīja tiesa: “Tā pat tiesā netika rasts apstiprinājums atbildētājas apgalvojumam, ka prasītāja likvidējot sabiedrības (..) struktūrvienību to ir darījusi ar nodomu, lai atbrīvotos no atbildētājas kā nevēlama darbinieka.”

Esam gandarīti par šādu tiesas vērtējumu un izsakām cerību, ka arodbiedrības turpmāk tomēr centīsies pēc būtības izvērtēt katru lūgumu pēc piekrišanas tās biedra atbrīvošanai no darba. Pretējā gadījumā dēļ Latvijas visai unikālā Darba likuma regulējuma, kas uzliek pienākumu saņemt arodbiedrības piekrišanu katra tās biedra atbrīvošanas gadījumā, tiek būtiski apdraudētas Latvijas uzņēmumu iespējas ātri un efektīvi veikt nepieciešamos uzlabojumus uzņēmuma darbībā, pielāgojoties strauji mainīgajiem tirgus apstākļiem.

Juridisko palīdzību un klienta pārstāvību tiesā šajā lietā nodrošināja COBALT partneris, zvērināts advokāts Toms Šulmanis un zvērināts advokāts Ivo Maskalāns.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija