COBALT veiksmīgi pārstāv klientus strīdā ar PMLP par pastāvīgo uzturēšanas atļauju izsniegšanu


2020 - 10 - 07

COBALT veiksmīgi pārstāvēja divus klientus (fiziskas personas) administratīvajā procesā iestādē, apstrīdot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) lēmumus, ar kuriem biroja klientiem tika atteikts izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā sakarā ar Imigrācijas likuma prasību neizpildi.

Abu COBALT klientu situācijas bija raksturojamas kā netipiski gadījumi, kurus likumdevējs, pieņemot attiecīgo regulējumu, nebija paredzējis, kā rezultātā PMLP bija pienākums izdarīt samērīguma apsvērumus un piemērot tādas sekas, kas konkrētajam gadījumam būtu adekvātas, samērīgas un taisnīgas.

Ar PMLP priekšnieka lēmumu abi nelabvēlīgie PMLP lēmumi tika atcelti, un COBALT klientiem tika piešķirtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

Lietas ietvaros COBALT ekspertu komandā darbojās zvērināta advokāte Marija Berdova un jurista palīdze Alīna Ustinova.

Vadošie eksperti

Vecākā speciāliste, zvērināta advokāte
Latvija