COBALT veiksmīgi pārstāv nodrošināto kreditoru strīdā ar maksātnespējas administratoru un panāk vairāk nekā viena miljona eiro zaudējumu piedziņu


2018 - 06 - 29

Pēc vairākus gadus ilgušās tiesvedības COBALT panācis labvēlīgu tiesas spriedumu biroja klientam Danske Bank. Saskaņā ar šo spriedumu banka varēs piedzīt no maksātnespējas administratora zaudējumus vairāk nekā viena miljona eiro apmērā. Šajā bēdīgi slavenajā lietā Satversmes tiesa pirmo reizi Latvijas vēsturē vērsās Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu kriminālprocesuālā kārtībā pārbaudīt faktus, kas attiecās uz bankas aizņēmēja maksātnespējas procesā pieļautajiem likuma pārkāpumiem.

Kaut arī apgabaltiesa atzina, ka bankai ir nodrošināts prasījums vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā, administrators likvidēja parādnieku, nesagaidot tiesvedības pabeigšanu ar galīgo spriedumu. Pirms tam administrators pārdeva par labu bankai ieķīlāto mantu un visus iegūtos līdzekļus (vairāk nekā viena miljona eiro apmērā) izmaksāja kreditoriem, par kuru īstumu pastāv nopietnas šaubas. Attiecīgi neskatoties uz pirmās kārtas hipotēku un komercķīlu banka palika bez nekā. Tāpēc pret negodprātīgu administratoru tika celta prasība par zaudējumu atlīdzību.

2018. gada 21. jūnijā Augstākā tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru tika atstāts spēkā bankai labvēlīgs apgabaltiesas spriedums. Augstākā tiesa izteica vairākas būtiskas atziņas, kas stiprinās tiesiskumu maksātnespējas jomā, tostarp:

  1. administrators nevar atsaukties uz to, ka Maksātnespējas administrācija un rajona tiesa noraidīja par viņu iesniegtas sūdzības, nekonstatējot administratora pieļautos pārkāpumus;
  2. tas apstāklis, ka rajona tiesa, izlemjot par administratoru iesniegto sūdzību, nav konstatējusi strīda esamību starp maksātnespējīgo sabiedrību un kreditoru, neatņem kreditoram tiesības vērsties tiesā ar prasību par sava prasījuma atzīšanu;
  3. administrators nav tiesīgs izmantot citu kreditoru prasījumu apmierināšanai naudas līdzekļus, kas tika gūti, pārdodot ieķīlāto mantu, kamēr norisinās tiesas strīds par nodrošinātā kreditora prasījuma atzīšanu;
  4. kreditoru sapulces lēmums, saskaņā ar kuru ieķīlātās mantas pārdošanas rezultātā iegūtajai naudas summai vajadzēja tikt novirzītai šo pašu kreditoru prasījumu apmierināšanai, nav attaisnojums administratora prettiesiskai rīcībai, izmaksājot naudas summu viņa atzītajiem kreditoriem, pirms tika pabeigts tiesas strīds ar nodrošināto kreditoru.

Ar šo spriedumu Augstākā tiesa ir radījusi precedentu, kas ļaus turpmāk efektīvāk aizstāvēt nodrošināto kreditoru intereses maksātnespējas procesos. Ar Augstākās tiesas spriedumu var iepazīties šeit.

Juridisko palīdzību Danske Bank sniedza COBALT partneris Gatis Flinters un zvērināts advokāts Sergejs Rudāns.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vadošais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija