COVID-19 Latvijā: Dīkstāves pabalstu izmaksas kārtība

2020 - 03 - 27
Autors: Toms Šulmanis

Ministru kabinets 2020. gada 24. martā ir apstiprinājis kārtību, kādā tiks izmaksāti dīkstāves pabalsti skarto nozaru darba devējiem. Jāņem vērā šādi galvenie nosacījumi:

  • Kompensācijas apmērs ir 75% no darbinieka bruto darba samaksas par pēdējiem 6 mēnešiem pirms ārkārtas situācijas, bet ne vairāk kā 700 EUR mēnesī.
  • Pašlaik dīkstāves periods tiek noteikts no 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtas situācijas beigām.
  • Darba devējiem ir tiesības uz kompensāciju tikai tad, ja to apgrozījums 2020. gada martā ir samazinājies vismaz par 50%, salīdzinot ar 2019. gada martu.
  • Pieteikumi dīkstāves pabalstiem jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) caur Elektroniskās deklarēšanās sistēmu.
  • Ir svarīgi, lai uzņēmuma galvenā darbības joma atbilstu kādai no iepriekš minētajā skarto nozaru sarakstā norādītajām nozarēm.
  • Darba devējam jāapliecina VID, ka darbinieks, par kuru pieprasīts pabalsts, 1 mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas netiks atlaists.
  • Pabalsts tiek izmaksāts tieši uz pieteikumā norādīto darbinieka bankas kontu.
  • Ir paredzēti izņēmumi, kad kompensācija netiek izmaksāta, kā, piemērām, visu nodokļu deklarāciju par pēdējo 12 mēnešu periodu neiesniegšana, nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR.

Ministru kabinets 2020. gada 26. martā pieņēma lēmumu, ka arī pārējie darba devēji (kuri nav iekļauti skarto nozaru sarakstā) būs tiesīgi saņemt dīkstāves pabalstus saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem, ja tiks izpildīti šādi kritēriji:

  • ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30%; vai
  • ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20%, ja tiks izpildīts vismaz viens no šādiem papildus kritērijiem:

1) eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā EUR 500 000;
2) nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā EUR 800;
3) ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz EUR 500 000.

Par saistītiem darba tiesību jautājumiem aicinām sazināties ar COBALT partneri Tomu Šulmani.