Eiropas Cilvēktiesību tiesa nesaskata konvencijas pārkāpumus izglītības reformā valodu jomā

2023 - 11 - 28
Autors: Jurijs Georgs Rusakovs

2023. gada rudenī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ir pieņēmusi divus nozīmīgus spriedumus lietās, kurās Latvija ir bijusi atbildētāja. Abos spriedumos tiek aplūkoti jautājumi par mazākumtautību valodu izmantošanu valsts un privātajās skolās. Abos spriedumos ECT viennozīmīgi secina, ka izglītības reforma valsts un privātajās skolās nav notikusi, izdarot Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) pārkāpumu.

Lasīt plašāk Jurista Vārdā.

Atsauce uz žurnālu: Rusakovs J. Eiropas Cilvēktiesību tiesa nesaskata konvencijas pārkāpumus izglītības reformā valodu jomā. Jurista Vārds, 28.11.2023., Nr. 48 (1314), 35.-37.lpp.