Interešu pārstāvības atklātības likums: koncepts skaidrs, bet kā to piemērot?

2024 - 02 - 27
Autors: Edgars Pastars

Pēc aptuveni 15 gadus ilgušām diskusijām par lobēšanas regulējumu1 2022. gada 13. oktobrī tika pieņemts Interešu pārstāvības atklātības likums (Likums). Likuma mērķis ir nodrošināt interešu pārstāvības procesa atklātību, veicinot sabiedrības uzticēšanos interešu pārstāvjiem, kas piedalās publisku lēmumu ierosināšanā, izstrādē, pieņemšanā vai piemērošanā, un publiskajai varai.

Likums definē interešu pārstāvības un interešu pārstāvja jēdzienus, nosaka interešu pārstāvju reģistrēšanās pienākumu, kā arī interešu pārstāvības aktivitāšu deklarēšanas sistēmu, interešu pārstāvju un publiskās varas pienākumus un darbības ierobežojumus interešu pārstāvības procesā.

Likums stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, tomēr tajā iekļauti dažādi termiņi, kad paredzēts stāties spēkā atsevišķām normām. Piemēram, normām par interešu pārstāvības reģistru un interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmu (Likuma 3. un 4. pants) jāstājas spēkā 2025. gada 1. septembrī. Tāpat šobrīd Likumā nav paredzēta atbildība par Likuma prasību neievērošanu.

Viedokli par šo likumu un potenciālajiem izaicinājumiem sniedz arī zverināts advokāts Edgars Pastars.

Ilggadējs Latvijas Finanšu nozares asociācijas interešu pārstāvis, kas gaida reģistrāciju

Interešu pārstāvības atklātības likums ir pirmais tik izvērsts solis Latvijā likuma līmenī reglamentēt interešu pārstāvību. Šajā brīdī jāizdara viss iespējamais, lai likumu pilnībā iedarbinātu, uzsākot interešu pārstāvju reģistrāciju, un pilnībā nodrošinātu interešu pārstāvju un valsts varas pārstāvju kontaktus. Šobrīd neredzu nepieciešamību likumu grozīt, tomēr pēc tā pirmā darbības gada būtu jāveic likuma efektivitātes novērtējums.

Lasīt plašāk Jurista Vārdā.

Atsauce uz žurnālu: Lībiņa-Egnere I., Judins A., Vainovskis M., Pastars E., Lielpēteris J., Kovaļevs V., Rajevskis F. Interešu pārstāvības atklātības likums: koncepts skaidrs, bet kā to piemērot?. Jurista Vārds, 27.02.2024., Nr. 9 (1327), 12.-18.lpp.